เดิน - วิ่งเพื่อการแบ่งปัน ไปกับ “มูลนิธิใจอาสา”

| |
อ่าน : 7,977

 

เดิน - วิ่งเพื่อการแบ่งปัน ไปกับ “มูลนิธิใจอาสา”

วันหยุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เรามีกิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพมาฝากกัน กับงาน “เดิน – วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” ครั้งที่ 3 ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมกันจัดขึ้น โดยจะนำรายได้ทั้งหมดมาสนับสนุนการดำเนินงานของ “มูลนิธิหัวใจอาสา” ต่อไป

ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับ “มูลนิธิหัวใจอาสา” เจ้าของแนวคิด “เดิน – วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” กันก่อนดีกว่าว่ามีความเป็นมายังไง และการจัดงานในครั้งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรบ้าง...

“มูลนิธิหัวใจอาสา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 โดยประธานคณะก่อตั้ง คือ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ ให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบอย่างเป็นขบวนการในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชากรสังคม และอื่นๆ

ปัจจุบันมูลนิธิหัวใจอาสามีแผนงานสำคัญ  4 แผนงาน และเพื่อให้การดำเนินแผนงานบรรลุเป้าหมาย ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสรรเงินทุนของมูลนิธิฯ และของผู้บริจาคจัดตั้งเป็น “กองทุน” ภายในมูลนิธิฯ จำนวน 4 กองทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานนั้นๆ ได้แก่ 

(1) แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” รองรับ)

(2) แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม” รองรับ)

(3) แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข (มี “กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” รองรับ)

(4) แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ (มี “กองทุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ” รองรับ)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการดำเนินงานตาม “แผนงานส่งเสริมการป้องกัน โรคมะเร็งและโรคหัวใจ” โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน ซึ่งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมานับว่าได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีในการจัดงานเป็นจำนวนมาก และมีหลายหน่วยงานช่วยกันระดมของบริจาค (สำหรับนำไปจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแบ่งปัน” เพื่อให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายในราคาถูก และนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์)

ในปี 2556 นี้ทางมูลนิธิจึงได้จัดงาน “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน ครั้งที่ 3” ขึ้นต่อเนื่อง และยังคงแนวคิดการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการเชิญชวนให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรณรงค์การ เดิน-วิ่งและออกกำลังกายในกลุ่มพนักงานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้เห็นคุณค่า “การให้และแบ่งปันกันในสังคม” เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

นอกจากกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ภายในงานยังมีสาธิตการออกกำลังกาย และกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ตลาดนัดแบ่งปัน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งหากสนใจบริจาคเครื่องใช้สอยที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่า เช่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า หนังสือ ฯลฯ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสาได้อีกด้วย

แล้วพบกันในงานเดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิใจอาสา โทร. 02-3144112-3 ต่อ 301, 081-6584704

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม