เดิน - วิ่งเพื่อการแบ่งปัน ไปกับ “มูลนิธิใจอาสา”

| |
อ่าน : 5,523

 

เดิน - วิ่งเพื่อการแบ่งปัน ไปกับ “มูลนิธิใจอาสา”

วันหยุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เรามีกิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพมาฝากกัน กับงาน “เดิน – วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” ครั้งที่ 3 ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมกันจัดขึ้น โดยจะนำรายได้ทั้งหมดมาสนับสนุนการดำเนินงานของ “มูลนิธิหัวใจอาสา” ต่อไป

ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับ “มูลนิธิหัวใจอาสา” เจ้าของแนวคิด “เดิน – วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” กันก่อนดีกว่าว่ามีความเป็นมายังไง และการจัดงานในครั้งนี้จะมีความพิเศษอย่างไรบ้าง...

“มูลนิธิหัวใจอาสา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 โดยประธานคณะก่อตั้ง คือ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ คือ ให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบอย่างเป็นขบวนการในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชากรสังคม และอื่นๆ

ปัจจุบันมูลนิธิหัวใจอาสามีแผนงานสำคัญ  4 แผนงาน และเพื่อให้การดำเนินแผนงานบรรลุเป้าหมาย ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสรรเงินทุนของมูลนิธิฯ และของผู้บริจาคจัดตั้งเป็น “กองทุน” ภายในมูลนิธิฯ จำนวน 4 กองทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานนั้นๆ ได้แก่ 

(1) แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” รองรับ)

(2) แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม” รองรับ)

(3) แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข (มี “กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” รองรับ)

(4) แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ (มี “กองทุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ” รองรับ)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการดำเนินงานตาม “แผนงานส่งเสริมการป้องกัน โรคมะเร็งและโรคหัวใจ” โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน ซึ่งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมานับว่าได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีในการจัดงานเป็นจำนวนมาก และมีหลายหน่วยงานช่วยกันระดมของบริจาค (สำหรับนำไปจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแบ่งปัน” เพื่อให้กับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายในราคาถูก และนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์)

ในปี 2556 นี้ทางมูลนิธิจึงได้จัดงาน “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน ครั้งที่ 3” ขึ้นต่อเนื่อง และยังคงแนวคิดการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการเชิญชวนให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรณรงค์การ เดิน-วิ่งและออกกำลังกายในกลุ่มพนักงานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้เห็นคุณค่า “การให้และแบ่งปันกันในสังคม” เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

นอกจากกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ภายในงานยังมีสาธิตการออกกำลังกาย และกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ตลาดนัดแบ่งปัน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งหากสนใจบริจาคเครื่องใช้สอยที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังมีคุณค่า เช่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า หนังสือ ฯลฯ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสาได้อีกด้วย

แล้วพบกันในงานเดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิใจอาสา โทร. 02-3144112-3 ต่อ 301, 081-6584704

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม