สร้างโลกแห่งจินตนาการ กับ ‘สถาบันการ์ตูนไทย’

| |
อ่าน : 23,669

          “วัฒนธรรมสื่อ สะท้อนวัฒนธรรมสังคม สร้างสื่อสร้างสรรค์ จึงจะสร้างสังคมสร้างสรรค์” คือปรัชญาการทำงานของสถาบันการ์ตูนไทย

 /data/content/2014/06/24632/cms/e_beintvwz3569.jpg         หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมและสนับสนุนสังคม ด้านสื่อและกิจกรรมการ์ตูน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะการ์ตูนสู่วิชาชีพ พร้อมเปิดเวทีแก่เยาวชนการ์ตูนรุ่นใหม่ ตลอดจนเผยแพร่การนำศิลปะการ์ตูนมารับใช้สังคมไทยอย่างสร้างสรรค์

          "สถาบันการ์ตูนไทย" เป็นหน่วยงานของมูลนิธิเด็กที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมเห็นความสำคัญของสื่อการ์ตูน ที่ไม่เพียงในรูปลักษณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยจัดตั้ง "เว็บไซต์การ์ตูนไทย" www.cartoonthai.in.th ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้  ตลอดจนเป็นเวทีสร้างสรรค์ ในการพัฒนาบุคลากรการ์ตูนรุ่นใหม่ๆ ต่อไป

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) รวบรวม นำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะการ์ตูน และองค์ความรู้จากกิจกรรมที่สถาบันการ์ตูนไทย หรือองค์กรอื่นๆ จัดขึ้น (2) เผยแพร่เกียรติประวัติผลงานนักการ์ตูนไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน (3) เป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถทางการ์ตูนของเยาวชน (4) เป็นช่องทางจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพทางการ์ตูนของเยาวชนไทย และ (5) เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรการ์ตูนในการพัฒนา เสริมสร้าง สนับสนุนการใช้สื่อการ์ตูนเพื่อสุขภาวะแก่สังคมไทย

 /data/content/2014/06/24632/cms/e_fnqrsty13579.jpg

         “เว็บไซต์การ์ตูนไทย” จึงเป็นสื่อเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่สามารถรองรับ และเผยแพร่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถ โต้ตอบระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารอย่างรวดเร็วอีกด้วย

          นอกจากนี้ทุกคนยังสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ์ตูนไทย ได้โดย

          -          เป็นอาสาสมัคร

          -          อาสาสมัครวิทยากร ครู พี่เลี้ยง ฯลฯในการฝึกอบรมศิลปะการ์ตูน

          -          อาสาสมัครจัดทำเว็บไซต์การ์ตูนไทย www.cartoonthai.in.th

          -          อาสาสมัครเขียน รายงานข่าว บทความด้านศิลปะ และงานการ์ตูน เผยแพร่ในเว็บไซต์การ์ตูนไทย

          -          ผลิต, เสนอต้นฉบับการ์ตูนสร้างสรรค์แก่สถาบัน ฯ

          -          บริจาคทุนทรัพย์สมทบงานสื่อการ์ตูนเพื่อเด็กด้อยโอกาส สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

          -          สนับสนุนสื่อที่ผลิตโดย สถาบันการ์ตูนไทย

          โดยติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์การ์ตูนไทย www.cartoonthai.in.th และแฟนเพจสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก https://www.facebook.com/cartoonthaiffc

 

 

          เรื่องโดย  ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม