สสส. หนุน 'เนคเทค' สู่องค์กรสุขภาวะภาครัฐต้นแบบ

| |
อ่าน : 8,869

          “สสส.-จุฬา” เดินหน้าสร้าง 22 องค์กรสุขภาวะภาครัฐต้นแบบ ตั้งเป้าปั้นองค์กรแห่งความสุข 4,000 องค์กรภายในปีนี้ ขณะที่เนคเทคเจ๋ง คิดค้น 4 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ชี้ต้องสร้างผลงานในบรรยากาศแห่งความสุข

/data/content/2014/06/24630/cms/e_dgjknvy12679.jpg

           เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ในการเยี่ยมชมโครงการ Happy Station เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเนคเทค ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การทำงานวิจัยพนักงานต้องรู้สึกผ่อนคลาย แต่รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่พยายามทำให้สำเร็จ การออกแบบองค์กรแห่งความสุขจึงเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ ชื่นชนผลงานกันและกัน ไม่ใช่เพื่อความสนุกเฮฮา จุดเด่นคือการนำ 4 งานวิจัยมาสร้างความสุขบุคลากร ได้แก่ 1.Sensor วัดความชื้นในดิน ประยุกต์ใช้ในโครงการสถานีผัก เปลี่ยนพื้นที่ดาดฟ้าเป็นแปลงต้นอ่อนทานตะวันเพื่อสุขภาพ 2.My Act แอพลิเคชั่นตรวจวัดกิจกรรมรายวันส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะ ระบบจะให้ข้อมูลปริมาณแคลอรีที่ใช้แต่ละวัน 3.Size Thailand/e-health ตรวจและติดตามสุขภาพพนักงานโดยเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย และ 4.Food i eat แอพพลิเคชั่นคำนวณปริมาณอาหารที่รับประทานแต่ละวัน

           “เนคเทคสร้างองค์กรแห่งความสุขภายใต้แนวคิดสถานีความสุข(Happy Station) แบ่งเป็น 4 สถานี ได้แก่ 1.Green Station “NECTEC Go Green เพื่อเรา เพื่อโลก” มีกิจกรรมเช่น โครงการสถานีผัก, กิจกรรม 5ส 2.Health Station “เปลี่ยนชีวิตใหม่ แข็งแรง สดใส ไร้โรค” มีกิจกรรมเช่น NECTEC RACE เดิน/วิ่ง ประจำปี, Dance a day fat away เต้นแอโรบิคทุกวันจันทร์-พฤหัส 3.Learning Station “เปิดพื้นที่เรียนรู้ ผสานพลังสร้างสรรค์ งานลื่นไหล ใจเบิกบาน” มีกิจกรรมเช่น ชุมชนนักปฏิบัติ, Living - Learning Spaces และ 4. Sharing Station “สถานีแห่งการให้ ที่คุณจะสุขใจจากการได้แบ่งปัน” มีกิจกรรมเช่น แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน, มองใจ มองโลก พบธรรม ผลจากการดำเนินโครงการฯ ทำให้พนักงานตื่นตัวดูแลสุขภาพมากขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้องค์กรอื่นด้วย” ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าว

/data/content/2014/06/24630/cms/e_acdehlqtuz34.jpg

              ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการสำรวจพบข้าราชการมีปัญหาความเครียดรอบด้าน จากการเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ลดอัตรากำลังและงบประมาณ ทำให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง จำเป็นต้องบริหารจัดการคนให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นหน่วยย่อยที่สุดของระบบราชการ คือ บุคคล เนคเทคน่าชื่นชมมากที่เข้าใจกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขและประยุกต์เข้ากับองค์กรได้อย่างดี ไม่ใช่แค่ตามกระแส ทั้งนี้ นักวิจัยควรมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีเวลาให้ครอบครัว มีบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น

/data/content/2014/06/24630/cms/e_adehimrsuwy5.jpg

              นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า เนคเทคเป็น 1 ใน 22 หน่วยงานต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ ซึ่ง สสส. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมร่วมผลักดันยุทธศาสตร์มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทำงานของบุคลากรภาครัฐ(Quality of Work Life) โดยกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม เช่น จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย นอกจากนี้ สสส. ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถ บทบาทขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม ตั้งเป้า 4,000 องค์กร และมีแกนนำได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 5,000 คน ภายในปีนี้

 

 

         ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม