ความปลอดภัยบนท้องถนน กับ “มูลนิธิไทยโรดส์”

โดย
| |
อ่าน : 9,821

 

อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์กันแล้ว ในทุกปีนอกจากความสนุกสนานของการเล่นน้ำแล้ว การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยในช่วงนี้ ยังมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้นจึงเกิดการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงณ์เพื่อลดอุบัติเหตุ เช่น การเมาไม่ขับ การลดความเร็วในการขับขี่ เป็นต้น ซึ่งผลที่ออกมานั้นก็ทำให้อุบัติเหตุลดลง

จากอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการร่วมกันจัดตั้ง หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดริเริ่มของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มูลนิธิไทยโรดส์” มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2552 “มูลนิธิไทยโรดส์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในการพัฒนาหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (ถูกเรียกในชื่อ mis node) ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการระบบข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ สถิติอุบัติเหตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ผู้จัดการมูลนิธิไทยโรดส์ ได้เปิดเผยเป้าหมายหลักของมูลนิธิว่า มูลนิธิมีหลักสำคัญในการนำประโยชน์ จากองค์ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ เพื่อนำมาวางแผน กำหนดนโยบาย รวมถึงการติดตามและประเมิลผลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ และอยากจะเห็นการป้องกัน การแก้ไขเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุของประเทศ เป็นไปในทางที่ตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูล องค์ความรู้และการศึกษาทางด้านวิชาการเข้าไปช่วย  

นอกจากนี้มูลนิธิยังมีการสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลใหม่ๆ ขึ้น เพื่อสังเกตพฤติกรรมการใช้รถ ความเร็วของรถส่วนตัวและรถโดยสาร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและแก้ไขง่ายขึ้น

ในด้านของเป้าหมาย ดร.ปิยพงษ์ เล่าต่อว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ทางมูลนิธิจะวางบทบาทสะท้อนปัญหาให้ทุกภาคส่วนได้เห็นแล้วนำไปแก้ไขได้ โดยจะมีการตรวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถโดยสาร ดูเส้นทางที่รถใช้ประจำ ดูความเร็วในการขับขี่ว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน แล้วให้ทุกภาคส่วนรับทราบ พร้อมนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะหากเราไม่ดำเนินการจะมีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากขึ้น

“หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ มูลนิธิจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสำรวจว่าสามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ โดยจะมีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทั้งก่อนสงกรานต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์และหลังเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกัน โดยมูลนิธิไทโรดส์จะร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุดีขึ้น และสร้างฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุว่า เกิดจุดไหน ตรงไหน เมื่อไหร่ แล้วนำมาศึกษาว่าทำไมรถถึงใช้ความเร็ว และเกิดอุบัติเหตุขึ้น”

ผู้จัดการมูลนิธิไทยโรดส์ ฝากทิ้งท้ายว่า การแก้ไขการลดอุบัติเหตุ เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วม เพราะปัญหาเหล่านี้เกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก จึงอยากให้ทุกคนขับรถอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนต้องคำนึงและระมัดระวังให้มาก เพราะการสูญเสียไม่ได้ทำให้ตนเองเดือนร้อนเพียงผู้เดียวแต่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย

 

 

เรื่องโดย : ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูล จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม