ร่วมสร้างวางฐานองค์กรแห่งความสุข

โดย
| |
อ่าน : 3,579

          'สสส.-ฮาร์วาร์ด' ชวนผู้ประกอบการ ร่วมสร้างวางฐานองค์กรแห่งความสุข เพื่อเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

/data/content/2014/06/24624/cms/e_acdkox246789.jpg

          เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในงาน Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 1 เรื่อง "เส้นทางการพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน 2 ทศวรรษหน้า" ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า สถานประกอบการทางธุรกิจเป็นแหล่งจ้างแรงงานกว่า 10 ล้านคน เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอนาคต เพื่อเป็นเข็ม

/data/content/2014/06/24624/cms/e_adgqvxy23459.jpg

ทิศ และสร้างแผนงานระยะยาว ให้เกิดการทำงานเชิงรุก ซึ่งใน 2 ทศวรรษ เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนวัยแรงงานจะเริ่มลดลง เกิดการเข้าแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ทั้งการทดแทนหน่วยความจำมนุษย์ เพิ่มสมรรถภาพการทำงานที่มนุษย์ทำไม่ได้ ขณะที่โลกจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรง เกิดสภาพบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูงสุดขั้ว จะเกิดกฎกติกาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า บริการ ทำให้แรงงาน ต้องพัฒนาศักยภาพ ฝีมือให้ได้มาตรฐาน

          "โครงการวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์กระแสแนวโน้มอนาคตในระดับโลกและวิเคราะห์อนาคตในบริบทประเทศไทย ที่จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ เลือกใช้จุดที่เข้มแข็งของประเทศ นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญหลายปัจจัย ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โครงสร้างด้านการพลังงาน แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีที่สอดรับ การกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากฎกติกา ระเบียบ และสภาพแวดล้อมต่างๆ และเตรียมพร้อมแรงงานให้มีคุณภาพมากที่สุด" ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

          น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า องค์กรกำลังเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามากและรวดเร็วขึ้น/data/content/2014/06/24624/cms/e_bdfijlpstw48.jpg โดยเฉพาะการเป็นองค์กรติจิตอล ซึ่งการบริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญคือ "คน" สสส. ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนากว่า 50 โครงการ ด้านการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขได้ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินทั่วประเทศใน 9 พื้นที่ และ 3 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ เชียงราย, นครราชสีมา, ชลบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, ราชบุรี, ตรัง, ฉะเชิงเทรา และสงขลา สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งแต่ละจังหวัดนอกจากรับผิดชอบในจังหวัดของตนเองแล้ว ยังรับผิดชอบจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

           ทั้งนี้ผู้สนใจสร้างองค์กรแห่งความสุข สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์องค์กรแห่งความสุข www.happy8workplace.com โทร.0-2718-1944

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม