มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กับความสำคัญของผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 12,207

 

13 เมษายน วันปีใหม่ของไทย หรือที่เรียกว่าเทศกาลสงกรานต์ เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วัน หลายๆ คนคงออกไปเล่นสาดน้ำ ปะแป้งกันอย่างสนุกสนาน แต่นอกจากวันนี้จะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังถือว่าเป็น “วันผู้สูงอายุ” ด้วย

หากกล่าวถึงผู้สูงอายุแล้ว หน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุมีจำนวนไม่มาก หนึ่งในจำนวนนั้น คือ “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย” ซึ่งมูลนิธิฯ นี้ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม

วันที่ 11เมษายน 2550 จึงถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “foundation of thai gerontology research and development institute (tgri)” ซึ่งปัจจุบันมีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ อธิบายการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ว่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.การจัดทำรายงาน โดยรายงานจะมีการระบุเรื่องทุนของกองทุนผู้สูงอายุ แต่จะมีการอนุมัติจากกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นรายปี และ 2.การวิจัยและพัฒนามูลนิธิฯ โดยการแสวงหาทุนจากที่ต่างๆ เพื่อนำมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ หรือทำงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หากกล่าวถึงการทำงานร่วมกับ สสส.นั้น ผู้จัดการเผยต่อว่า เมื่อปี 2551-2552 ได้ร่วมกันสังเคราะห์ความรู้และองค์ความรู้การออกแบบระบบการออมสำหรับคนไทยที่ไม่มีหลักประกันรายได้ โดยเริ่มจากการออมให้กับคนวัยแรงงานที่ไม่มีนายจ้างได้มีบำนาญไปใช้ในอนาคต ดังนั้นจึงเริ่มทำงานกับแผนนอกระบบ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ โดยผ่านเข้าสู่กระบวณการสภา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แล้วนำมาใช้ได้อย่างแท้จริง โดยที่มูลนิธิฯ รับบทบาทหน้าที่เป็นทีมนักวิชาการ

ต่อจากนั้นอีก 3 ปีงานวิจัยที่พัฒนาระบบการดูแลกันมาได้นำไปทดสอบปฏิบัติการ โดยสร้างพื้นที่ต้นแบบขึ้นแล้วนำไปขยายผลองค์ความรู้ และถ่ายทอดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีองค์กรเข้ามาสนใจที่จะถ่ายทอดประมาณ 90 กว่าแห่ง ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เกษียรอายุให้เหมาะสมขึ้น จากเดิมคนไทยเกษียรอายุอยู่ที่ 60 ปี อาจเพิ่มการเกษียรอายุที่อายุ 64 ปี หากผู้สูงอายุยังมีศักยภาพที่จะทำงาน หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้ อย่างไรก็ตามคงต้องหาความรู้และข้อมูลว่า จริงๆ แล้วคนไทยควรมีการเกษียรอายุที่เท่าไหร่ถึงจะดี

 “งานวิจัยการเกษียรอายุจะสิ้นสุดในปี 2556 เราจึงจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อที่จะได้เห็นทางเลือกเชิงนโยบายว่ามีกี่เรื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยเรื่องเกษียรอายุ มีเส้นทางเดินยังไง มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ความรู้ที่ยังขาดในเชิงของการปฏิบัติการนี้มีอะไร เป็นเส้นทางที่ต้องขับเคลื่อน มันขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกแบบไหนที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับประเทศ แต่ในตอนนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ และที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย ถ้าขยายไปแล้วประชาชนไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ต้องการง านวิจัยนี้ก็จะไม่มีประโยชน์” พญ.ลัดดา เปิดเผย

ผู้จัดการ บอกทิ้งท้ายว่า มูลนิธิฯ เป็นเอกชน ไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการของรัฐบาลแต่เราก็ถือว่าเราเป็นพลเมืองชาวไทย มีหน้าที่ของตนเอง และอยากเห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ เพราะบั้นปลายชีวิตของทุกคนก็จะกลายไปเป็นผู้สูงอายุ หากสังคมเราเตรียมพร้อมให้เป็นสังคมที่ดี คนไทยที่อยู่ภายใต้ประเทศไทยก็จะมีความสุขในบั้นปลายชีวิตทุกคนค่ะ

 

 

เรื่องโดย : ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูล จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม