เปลี่ยนองค์กรเป็น “บ้าน” สร้างสุขคนทำงาน

| |
อ่าน : 8,292

          คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลาชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ โดยมากจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ทำงานนานนับ 10 ชั่วโมง...  

/data/content/2014/06/24612/cms/e_adfgimrs1389.jpg

          ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีสัมมนาวิชาการเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 1 เพื่อเชิญชวนให้ทุกองค์กรมาร่วมคิดร่วมสร้างวางรากฐานองค์กรแห่งความสุข เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า

          ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าวในหัวข้อเรื่อง “สถานที่ทำงานในอีก 20 ปีข้างหน้าควรเป็นอย่างไร” ว่า พนักงานทุกคนอยากทำงานอยู่ในองค์กรที่ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจ และเมื่อใดที่พนักงานมีความสุข ผลผลิตของความสุขย่อมเกิดขึ้นตามลำดับ ซึ่งสถานที่ทำงานในอนาคต ขนาดจะเล็กลง และเกิดสำนักงานเสมือนจริงบนเครือข่ายสารสนเทศมากขึ้น

          แต่แม้ว่าสถานที่ทำงานจะเล็กลง สถานที่นั้นก็ยังจะต้องถูกออกแบบให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เพราะสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุในอีกไม่ช้า

          “มีแนวโน้มว่าขอบเขตในการจ้างงานจะลดลง เพราะภาคการผลิตที่ใช้แรงงานจำนวนมาก งานที่เป็นอันตรายหรือส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์จะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออนาคตด้วยการสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ให้เข้มแข็ง ทั้งในส่วนของแรงงานที่ต้องใช้ทักษะ และแรงงานความคิด /data/content/2014/06/24612/cms/e_bejmnoqruvx5.jpg

โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร เพื่อให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกัน ทรัพยากรบุคคลในประเทศนอกจากจะต้องเข้มแข็งทั้งความรู้ ศักยภาพ และสติปัญญา จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมอีกด้วย โดยโครงสร้างทางกายภาพของสถานที่ทำงานจะสอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพของคนทำงาน ที่ทำงานจะต้องเป็นที่ที่มีความสุข หากที่ทำงานไม่มีความสุขจะมีผลทั้งคุณภาพของงาน สภาพจิตใจของผู้ทำงาน จนกระทั่งกระทบถึงสังคม” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

         

          นอกจากนี้  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติและลักษณะของคนทำงาน อีก 20 ปีข้างหน้า “การคัดเลือกคนเข้าทำงานจะอยู่บนฐานของความสามารถในการทำงาน” ผลการเรียนไม่สำคัญเท่าความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของแต่ละบุคคล โดยผลตอบแทนจะไม่ได้วัดจากผลของงานที่ปรากฏออกมา แต่เป็นวิธีวัดจากคุณภาพงาน

          “สำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในที่ทำงาน จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานมาใช้ประโยชน์ เช่น งานจิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำธรรมะมาหลอมรวมจิตใจของพนักงานในองค์กร เป็นต้น”

          ทั้งนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ย้ำว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทำงาน จะต้องเพิ่มระบบการดูแลและป้องกันที่ได้มาตรฐาน และต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และพื้นที่โดยรอบสถานที่ทำงานด้วย และหากเป็นไปได้ ควรทำให้องค์กรเป็นเสมือน “บ้าน” ที่ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข คุณภาพของงานก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

 

         

          เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

             ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เยาวชน อบต. การศึกษา ปฏิรูป เด็ก  เลียนแบบ  พฤติกรรมประชาชน  กทม  โรคออฟฟิศซินโดรม  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  เตือนภัยรถหัดเดิน  ควัน  พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  คลินิกคุณธรรม  ห่วงใครให้ใส่ หมวก  ข้อความรู้  สต๊อกยา  เวที เสวนาทางวิชาการ  ภาษีบาป  หยุดพนัน  ศีล5  พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช  ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เซนส์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth car free day 2012 รวมพลคนใช้จักรยาน ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจลดใช้พลังงาน  สัญญาณเตือน  พี่เลี้ยงเด็ก  โรคมือ  ปากเป็นขุย