พัฒนาสถานประกอบการสู่อนาคต

| |
อ่าน : 7,921

          “สสส.-ฮาร์วาร์ด” ชวนสถานประกอบการ ร่วมคิดร่วมสร้างวางฐานองค์กรแห่งความสุข รับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก 2 ทศวรรษ เน้นปั้นแรงงานคุณภาพ ยุทธศาสตร์พลังงานและเทคโนโลยี สร้างจุดแข็งประเทศ พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว

/data/content/2014/06/24605/cms/e_cefghjklms67.jpg

         เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในงาน Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน 2 ทศวรรษหน้า” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า สถานประกอบการทางธุรกิจเป็นแหล่งจ้างแรงงานกว่า 10 ล้านคน เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอนาคต เพื่อเป็นเข็มทิศ และสร้างแผนงานระยะยาว ให้เกิดการทำงานเชิงรุก ซึ่งใน 2 ทศวรรษ เทคโนโลยีจะมีบทบาท​สำคัญอย่างยิ่ง​เพราะคนวัยแรงงานจะเริ่มลดลง เกิดการเข้าแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ทั้งการทดแทนหน่วยความจำมนุษย์ เพิ่มสมรรถภาพการทำงานที่มนุษย์ทำไม่ได้ ขณะที่โลกจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรง เกิดสภาพบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูงสุดขั้ว จะเกิดกฎกติกาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า บริการ ทำให้แรงงาน ต้องพัฒนาศักยภาพ ฝีมือให้ได้มาตรฐาน

         “โครงการวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์กระแสแนวโน้มอนาคตในระดับโลกและวิเคราะห์อนาคตในบริบทประเทศไทย ที่จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ เลือกใช้จุดที่เข้มแข็งของประเทศ นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่ง​มีองค์ประกอบสำคัญหลายปัจจัย ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โครงสร้างด้านการพลังงาน แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีที่สอดรับ การกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากฎกติกา ระเบียบ และสภาพแวดล้อมต่างๆ และเตรียมพร้อมแรงงานให้มีคุณภาพมากที่สุด” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

          นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า องค์กรกำลังเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามากและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการเป็นองค์กรยุดติจิตอล ซึ่งการบริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญคือ “คน” สสส. ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนากว่า 50 โครงการ ด้านการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขได้ครอบคลุมพื้นการดำเนินทั่วประเทศใน 9 พื้นที่ และ 3 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ชลบุรี ปทุมธานี อยุธยา ราชบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา และสงขลา สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งแต่ละจังหวัดนอกจากรับผิดชอบในจังหวัดของตนเองแล้ว ยังรับผิดชอบจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสร้างองค์กรแห่งความสุข สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์องค์กรแห่งความสุข www.happy8workplace.com โทร 02-718-1944

 

 

          ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

international conference  ตักบาตร  ท้องว่าง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานวิชาการ สสพ. คนพิการในสังคมไทย  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว  อบต. คลองน้ำไหล  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะ ขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถทุกประเภท  AEC  สำลีรมควัน  การเติบโต  เสี่ยงเสียชีวิต  สำหรับเด็ก  เบต้ากลูแคน  อาหารธรรมชาติ  สาเหตุและปัจจัยที่นำมาสู่การปวดหลังของคนส่วนใหญ่  ยาเสตียรอยด์  การกินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย  ปลอดความรุนแรง  ตำบลสุขภาวะ  หนูไม่เอาบุหรี่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม