1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

โดย
| |
อ่าน : 23,565

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม องค์การอนามัยโลก ได้มีการกำหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ ชุมชน และประชากรโลก ให้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ เพื่อให้ประชากรโลก และเยาวชน ลด ละ เลิกบุหรี่ สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการเลิกบุหรี่ วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกัน

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (thailand national quitline ) หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ เป็นศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากข้อมูลหลักฐานทางคลินิกที่เชื่อถือได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ อย่างเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพและอาสมัครเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ระดับภูมิภาค

1600 สายเลิกบุหรี่ ดำเนินการ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จนกระทั่งมีการปรึกษาหารือและจัดทำเป็นข้อตกลงของ 3 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกัน โดย สสส.สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ เป็นโครงการหนึ่งภายในการกำกับดูแลของมูลนิธิสร้างสุขไทย โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์ซึ่งมี นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและมี รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์

สายปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีจำนวนผู้โทรศัพท์เข้ามามากขึ้นทุกปี อย่างเมื่อ พ.ศ. 2536 - 2545 มีจำนวนเฉลี่ยประมาณ 1,200 คน/ ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4,798 คน ในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรทัศน์และวิทยุ ประกอบกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มีการประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับและโปสเตอร์ ตลอดจนวารสารสมารท์ของมูลนิธิฯ ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่เกิดในต่างประเทศทั้งในออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ ที่ระบุว่าจำนวนคนโทรเข้ามารับบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและอัตราการเลิกได้สูงขึ้นเมื่อมีการประชาสัมพันธ์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ทางสื่อมวลชน

อย่างไรก็ดี บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นบริการเชิงรับ หมายถึงบริการที่รอให้มีผู้โทรศัพท์เข้ามาขอรับบริการ ซึ่งอาจทำได้สองรูปแบบ คือ มีผู้รับสายเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำ กับมีผู้ให้คำปรึกษา รับสายโดยตรง เท่านั้น และมีการติดตามผลทางไปรษณีย์ร่วมด้วยในระยะหลัง ซึ่งจากผลการวิจัยประสิทธิภาพของบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์พบว่าการโทรศัพท์ติดตามหลังให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และการโทรไปให้คำปรึกษาผู้รับบริการที่มีการส่งต่อมาจากบุคลากรสาธารณสุข สามารถเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากงบประมาณจำกัด มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงไม่สามารถขยายขอบข่ายของการบริการเพิ่มขึ้นได้

สำหรับในประเทศไทย จากการศึกษาบทเรียนเพื่อการก่อตั้งและดำเนินการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อเลิกบุหรี่ของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า ทั่วโลกเห็นประโยชน์ของบริการนี้ และหลายประเทศได้จัดตั้งหรือกำลังดำเนินการจัดตั้งเป็นบริการแห่งชาติ และจัดให้เรื่องบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์อยู่ในนโยบายควบคุมยาสูบของชาติด้วย

หากคุณอยากจะเลิกบุหรี่อย่างแน่นอน สายเลิกบุหรี่บริการให้คำปรึกษาฟรี เพื่อการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนทั่วไป เปิดบริการระหว่าง 07.30 - 20.00 น. ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ นอกเวลา หรือวันหยุด (กรุณาฝากข้อความและเบอร์โทรกลับ) ช่องทางการบริการ โทร 1600 เฉพาะโครงข่ายของบริษัท tot จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ไม่เรียกเก็บค่าบริการ หรือสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ www.thailandquitline.or.th

 

 

ที่มา : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม