โรคอ้วนคุกคามชาวโลก

| |
อ่าน : 8,622

          ผลการศึกษาของสถาบันการวัดและประเมินผลสุขภาพ (ไอเอชเอ็มอี)แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เผยผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านการแพทย์ เดอะแลนเชต พบว่า ประชากรเพศชายในออสเตรเลียมีน้ำหนักเกินมาตรฐานถึง68% ขณะเดียวกันประชากรหญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานก็สูงถึง 56%

/data/content/2014/06/24598/cms/e_abdfhkps2369.jpg

          จากการศึกษาพบด้วยว่า พลเมืองหลายประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังถูกโรคอ้วนคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นิวกินี รวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือมีดัชนีมวลกายสูงกว่า 30 พุ่งขึ้นจาก16% ในปี 1980 มาอยู่ที่ระดับ 29% ในปีนี้ ขณะที่โรคอ้วนในผู้หญิงเพิ่มในอัตราแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาเดียวกันจาก17% มาอยู่ที่ 30%

          นอกจากผู้ใหญ่แล้ว โรคอ้วนในเด็กก็มีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลกจนน่าเป็นกังวล ทั้งนี้พบว่าเด็กออสเตรเลียเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วนสูงขึ้นจากปี 1980 ที่ระดับ 16% พุ่งมาอยู่ในระดับ 24% ในปัจจุบัน

/data/content/2014/06/24598/cms/e_efijklmvw469.jpg

          การศึกษายังพบด้วยว่า ประเทศพัฒนาแล้วมีอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนสูงมากนับตั้งแต่ปี 1992-2002 เช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งพบว่าประชากรโลกที่กำลังประสบปัญหาโรคอ้วนถึง 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศนี้ แถมโรคอ้วนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ด้วย

          อย่างไรก็ดี ปัญหาโรคอ้วนนี้ยังไม่มีการรณรงค์แก้ไขอย่างจริงจังเหมือนการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพของประชากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานอย่างจริงจัง เพื่อลดภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพประชากรโลกนี้ให้ลดลง

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม