มอบรางวัล “ครูประกายพรึก” ช่วยเด็กขาดโอกาส

โดย
| |
อ่าน : 3,980

          ชัยภูมิ ขยายผลเครือข่าย “ครูสอนดี” มอบรางวัล “ครูประกายพรึก” ช่วยเด็กชัยภูมิขาดโอกาสทั้งจังหวัด

/data/content/2014/06/24597/cms/e_bcknpqrtw157.jpg

          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและประดับเข็มเชิดชูจรรยาบรรณครูสอนดีระดับดาวประกายพรึก ซึ่งจัดร่วมโดยสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จ.ชัยภูมิ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีนายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน

          นายทองอินทร์ เพียภูเขียว ประธานสรช. กล่าวว่า ชัยภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดดีเด่นที่มีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดีนั้น ได้มีการต่อยอดขยายผลโครงการครูสอนดีด้วยการชักชวนให้ครูสอนดีจำนวน 329 คนของจังหวัดชัยภูมิมาเข้าร่วม โดยครูสอนดีที่เข้าร่วมจะได้รับการยกย่องเป็นครูดาวรุ่ง ระดับประกายเพชร ส่วนเครือข่ายครูสอนดีที่เข้าร่วมจะได้รับยกย่องเป็นครูดาวรุ่ง ระดับประกายพรึก ซึ่งล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 125 คน และเน้นย้ำว่า ในเรื่องการศึกษานั้น ไม่มีคำว่าเบ็ดเสร็จสิ้นสุดในตัวเอง เช่นเดียวกับการเรียนรู้ ที่นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้แล้ว ครูเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาปรับตัวตนเองให้เท่าทันยุคสมัยด้วย จึงเห็นได้ชัดว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้น นอกจากเกิดผลดีแก่ศิษย์แล้ว ยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ส่งต่อแก่ครูผู้สอน และเครือข่ายครูรอบข้างด้วย

          ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส และผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศ/data/content/2014/06/24597/cms/e_cegjoqrwxz12.jpgบนดาวอังคารร่วมกับองค์การนาซ่า กล่าวว่า ขณะนี้การปฏิรูปทุกอย่างกำลังเกิดในบ้านเมืองเรา การศึกษาก็เช่นกัน สิ่งที่เราต้องคิดร่วมกันคือ ต้องการเห็นเด็กเยาวชนไทยในอนาคตเป็นอย่างไร ครูจึงเป็นบุคลากรคนสำคัญที่สุดในโลก เพราะกระบวนการศึกษานั้น สำคัญตรงกระบวนการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นและส่งต่อจากครูวสู่ผู้เรียน โดยมีการเชื่อมกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทั้งสิ้น เพราะหากบ้านสอนคนละเรื่องกับสิ่งที่เรียนที่โรงเรียน เด็กจะเกิดการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่บ้านและโรงเรียนต้องทำงานร่วมกัน

           นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน นักวิชาการ สสค. กล่าวว่า ที่สรช.กำลังชวนกันคัดเลือกครูดี เพื่อขยายผลการสร้างครูสอนดีให้เด็กของชัยภูมิก็เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคนในจังหวัดตนเอง เพราะปัจจุบันทิศทางใหญ่ของการศึกษานั้นเปลี่ยนจากการศึกษาที่มุ่งเน้นเรียนจากตำรา ซึ่งแยกจากชีวิตจริง เป็นเรียนจากชีวิตจริงและเน้นปฏิบัติจริงในท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีเด็กเยาวชนไทยจำนวน 18.7 ล้านคน ประกอบด้วยเด็กประถม 1.5 ล้านคน ปฐมวัย 3 คน (ประถม 5 ล้านคน มัธยม 4 ล้านคน และอาชีวะ 1.2 ล้านคน) โดยมีจุดคานงัดสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ก็คือ 1) ปฏิสัมพันธ์ของครูและนักเรียนในห้องเรียน ต้องมีการเน้นเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับลูกศิษย์ 2) มีกิจกรรมฝึกทักษะและการประเมินอย่างไร และ 3) การนำความรู้มาใช้ และบูรณาการได้จริงในสภาพจริงตามสภาพแวดล้อม

 

 

           ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม