ฝึกการออมผ่านแอพพลิเคชั่นฝีมือเด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 11,574

/data/content/2014/06/24553/cms/e_ahjmpqruvw26.jpg

           ผ่านไปแล้วกับโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรอบรู้ ในเรื่องเทคโนโลยีผสมผสานกับความรู้ทางการเงิน  โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดอดออม อย่าง “การประกวดและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางด้านการเงิน ครั้งที่ 1” 

          นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล ผู้จัดการโครงการฯ บอกเล่าถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าวว่า จุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้นักศึกษามีความสนใจในการศึกษาพัฒนา ด้านการเงินมากขึ้นและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์และผู้มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน “โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อทางการเงินระดับบุคคล” 

/data/content/2014/06/24553/cms/e_acdefgkqswz3.jpg          จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดประกวดแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะให้ความรู้และใช้ประโยชน์ในทางด้านการเงินอย่างสร้างสรรค์ ในระดับนักศึกษาปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดจะต้องสมัครเข้ามาเป็นทีมๆละ 3-4 คน แต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษาจากหลากหลายคณะวิชาอย่างน้อยต้องมาจากสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนา Software 1 คน และสาขาวิชาอื่นๆ 1 คน

          นางสาวอัจฉรา เล่าว่า สาเหตุที่การจับกลุ่มต้องมาจากต่างสาขาวิชานั้น ทางโครงการมีเหตุผล ที่ต้องการให้เกิด การทำงานร่วมกัน ให้เกิดความคิดสร้างสรร และ การทำงานร่วมกันของคนที่มีความรู้ ความถนัดแตกต่างกัน มาช่วยระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย การที่จะพัฒนาโปรแกรมดีๆ จำเป็นต้องมีทีมงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ผู้สมัครยังได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้สมัคร เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าที่พัก และอาหารตลอดเวลาที่ร่วมกิจกกรรม

          ส่วนเนื้อหาที่ได้จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ประกอบด้วย 1.เทคนิคการออกแบบกราฟิก Layout ที่จะทำแอพพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ และใช้งานง่าย 2.ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลคนขั้นต้น 3.ความรู้ด้านการลงทุนขั้นต้น

/data/content/2014/06/24553/cms/e_cjklmnqtxz39.jpg

          นางสาวอัจฉรา บอกต่อว่า สำหรับกติกาและวิธีการแข่งขันในปีนี้นั้นกำหนดไว้ ดังนี้ 1. ให้เวลาแต่ละทีมพัฒนาโครงงานหรือต้นแบบ  (3-4 สัปดาห์) 2. แต่ละทีมนำผลงานในการพัฒนาเสนอคณะกรรมการ ซึ่งจะแนะแนวทางที่จะปรับปรุงเนื้อหา และหรือแอพพลิเคชั่น และจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีม 3. ให้เวลาแต่ละทีมที่เข้ารอบกลับไปพัฒนาต่อยอดเป็นแอพพลิเคชั่น ที่สมบูรณ์ (1-2 สัปดาห์) 4. ทีมที่ผ่านรอบ 1 นำผลงานในการพัฒนาเสนอคณะกรรมการ ซึ่งจะแนะแนวทางที่จะปรับปรุงเนื้อหา และหรือ แอพพลิเคชั่น และใช้เวลาปรับแต่งอีก 1 วัน 5. ตัดสินคัดเลือกผู้ชนะเลิศ และ รอง 2 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศ : ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนรองชนะเลิศ 2 ทีม : ทัศนศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

/data/content/2014/06/24553/cms/e_abdmoqrvw789.jpg

          ผู้จัดการโครงการฯ บอกว่าหลังจากการแข่งขันผลการตัดสินปรากฎว่า ผู้ที่ชนะเลิศที่1 ในปีนี้ได้นำเสนอแอพพลิเคชั่นเกี่ยวการออมเงินอย่างมีเป้าหมาย โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการการทำบัญชีครัวเรือนที่ปกติ หลายคนจะรู้สึกว่า เป็นเรื่องน่าเบื่อ ทำอยู่ไม่กี่วันก็เลิก ด้วยเหตุนี้จึงได้ออกแบบเป็นลักษณะของเกมส์การสร้างบ้าน โดยเมื่อสะสมเงินได้ระดับหนึ่ง ภาพบ้านก็จะค่อยๆปรากฏสร้างขึ้นมา เริ่มจากฐานบ้าน ไล่ระดับไปจนเป็นตัวบ้านและสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ ก็จะเห็นพัฒนาการของการออมอย่างมีเป้าหมาย ส่วนผู้ที่ได้อันดับที่ 2 เป็นแอพพลิเคชั่นในการช่วยสอนให้เด็กระดับประถมมีความสนุกในการเก็บเงิน รู้จักการทำบัญชี โดยจะมีการสร้างตัวการ์ตูนขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนในการเก็บเงิน และนำเงินไปฝากธนาคาร

          นางสาวอัจฉรา บอกว่า สำหรับเหตุผลที่ทางโครงการจัดรางวัลเป็นการพาไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ แทนที่จะให้เป็นเงินรางวัลนั้น เนื่องจากมองว่า การพาไปดูงานและทัศนศึกษาในรูปแบบนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกพร้อมกับได้ประสบการณ์ต่างๆมากกว่า เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ใหม่ๆในอนาคตต่อไป

/data/content/2014/06/24553/cms/e_cijnprtwxy56.jpg

          “รู้สึกหายเหนื่อยที่น้องๆ ที่มาร่วมตั้งใจกันดีมาก ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้น งานนี้ทำให้เชื่อได้ว่าเมืองไทยเรามีอนาคต โครงการนี้ส่วนตัวรู้สึกว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สำหรับในปีต่อไปอาจจะมีการปรับปรุงในส่วนของหัวข้อ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และจะมีการให้คำปรึกษา เพื่อให้สามารถทำออกมาได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากยังเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้น และต้องพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ส่วนผลงานต่างๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.piggybanks.co หรือ ที่ https://www.facebook.com/pages/Piggybanks/711137508919082นางสาวอัจฉรา กล่าวทิ้งท้าย

 

          เรื่องโดย นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

           ภาพประกอบจากการประกวดและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางด้านการเงิน ครั้งที่ 1

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม