มนุษย์ออนไลน์ กลุ่มเสี่ยงใหม่ 'ไข้เลือดออก'

| |
อ่าน : 9,834

 /data/content/2014/06/24552/cms/e_dhiknprvz789.jpg

         เตือน "มนุษย์ออนไลน์" กลุ่มเสี่ยงใหม่โรคไข้เลือดออก

          นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ว่า ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศในแถบร้อนชื้นในเอเชียก็มีปัญหาในการควบคุมโรคนี้เช่นกัน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเกิดยุงลาย และช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคมากที่สุด

          ดังนั้น กลุ่มประเทศอาเซียนกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันไข้เลือดออกอาเซียน หรือ ASEAN Dengue Day โดยเชิญชวนให้ประชาชนเก็บบ้านให้น่าอยู่ เก็บน้ำให้มิดชิด เก็บขยะให้สะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในภาชนะขังน้ำทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ตามคำจำกัดความ ไม่ป่วย คือไม่ปล่อยให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้ง หรือทายากันยุงแม้ในเวลากลางวัน ไม่ตาย คือ เมื่อป่วยมีไข้สูง สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คือการเก็บเศษภาชนะที่มีน้ำขังในบ้านและบริเวณบ้าน ไม่มีไข้เลือดออก เมื่อทุกคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจ เฝ้าระวังป้องกันโรค

          ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2556 พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กลายเป็นกลุ่มที่มีอายุเพิ่มขึ้น จากเดิมเป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี กลายเป็นกลุ่มที่มีอายุ 10-24 ปี แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไป เช่น เด็กโตชอบเล่นคอมพิวเตอร์ วัยรุ่นชอบนอนกลางวัน เพราะเข้านอนดึกจึงตื่นสาย หรือคนวัยแรงงานที่ทำงานเป็นกะต้องพักผ่อนในช่วงกลางวัน การหมกมุ่นอยู่ในสื่อออนไลน์ตลอดเวลาไม่สนใจสิ่งรอบข้าง มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้คนในกลุ่มอายุ 10-24 ปี ป่วยเป็นไข้เลือดออก

 

 

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม