บ้านปลอดบุหรี่...เริ่มที่ครอบครัว

| |
อ่าน : 5,999

          ถ้าอยากให้ทุกพื้นที่ปลอดบุหรี่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์อย่างจริงจัง ล่าสุดโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และโครงการบ้านปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับกลุ่มวังขนาย ผู้ผลิตน้ำตาลโลว์เคมิคอล ได้จัดทำ "โครงการบ้านปลอดบุหรี่... เริ่มที่ครอบครัว" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ภายใต้แนวคิด การรณรงค์งดสูบบุหรี่จะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว เมื่อเร็วๆ นี้

/data/content/2014/06/24513/cms/e_befhilorxz47.png

          พิเชฎฐ์ ศรีมูลผา ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิต ม.ราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องโทษและพิษภัย อันตรายของบุหรี่ รวมถึง สิ่งเสพติดต่างๆ อยู่แล้ว การที่กลุ่มวังขนายได้มาจัดทำโครงการนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องแนวความคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ควรเริ่มต้นจากครอบครัว เพราะการนำผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และยังเป็นเกราะป้องกันให้กับเยาวชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เกิดกับเยาวชน เมื่อมีปัญหาจะได้กล้ามาปรึกษาผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ ที่พักอาศัยอยู่ภายในครอบครัวด้วย

/data/content/2014/06/24513/cms/e_dhjosuvwy467.png

          ด้าน จิตต์สุภา สุขเจตนี ผู้อำนวยการ ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมสังคม กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า ควรเน้นในเรื่องการสร้างความตระหนักให้เกิดกับผู้ใหญ่ โดยจะต้องไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ซึ่งมีเด็กและเยาวชนได้พักอาศัยอยู่ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของการไม่สูบบุหรี่ให้เกิดภายในบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ เด็กๆ ต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ พักผ่อน วิ่งกิน นอนหลับ ภายในบ้านมากที่สุด ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จก็จะกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสิ่งเสพติดที่ร้ายแรงต่อไปในอนาคต

/data/content/2014/06/24513/cms/e_beijlntvx379.png

          ปิดท้ายที่ ผศ.กรองจิต วาทีสาทกกิจจาก โครงการบ้านปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เล่าถึงรูปแบบกิจกรรมว่า ได้นำ เยาวชนและผู้ปกครองกว่า 60 คน จากโรงเรียน สาธิต ม.ราชภัฏจันทรเกษม ไปทำกิจกรรมวอล์กแรลลี่ เล่นเกมในฐานกิจกรรม 4 ฐาน แต่ละฐานจะมีการสอดแทรกข้อคิด และบอกให้ทราบถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และมีความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับสถานศึกษา ผู้ปกครองรวมถึงตัวนักเรียน ที่จะมาร่วมและช่วยกันรณรงค์ในเรื่องการงดสูบบุหรี่ เป็นแรงผลักดันให้สถานศึกษาอื่นๆ ตลอดจนผู้ปกครองได้หันมาให้ความสำคัญกับบ้านของตนเองและทำให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคม และบุคคลต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในครอบครัว รวมถึงเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติด้วย

 

 

         ที่มา:  หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม