เผยคนกรุงติดบุหรี่ 1 ล้านคน

| |
อ่าน : 6,541

         จากรายงานของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า ในประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 12.5 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 8 หรือประมาณ 1 ล้านคน

/data/content/2014/05/24468/cms/e_begjlmnpr136.jpg

        นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “เด็ก กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ Raise Taxes on tobacco หรือ “บุหรี่:ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด” นางผุสดีกล่าวว่า จากรายงานของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า ในประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 12.5 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 8 หรือประมาณ 1 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 48,244 คน ซึ่งการสูบบุหรี่ทำให้ผู้สูบอายุสั้นลง 5-8 ปีและควันบุหรี่ยังเป็นอันตรายกับคนในครอบครัวรวมถึงคนรอบข้าง ซึ่งพบว่าทั่วโลกมีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากมีผู้สูบบุหรี่ในบ้านถึง 165,000 คน ส่วนวัยรุ่นเสี่ยงเป็นคนติดบุหรี่มากหากอยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ และจากการสำรวจจำนวนผู้สูบบุหรี่ในบ้านของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 18,679 คน จาก 248 โรงเรียน พบว่า ร้อยละ 46 ของผู้ที่ตอบกลับมาได้พบเห็นผู้สูบบุหรี่ในบ้านที่นักเรียนพัก และถ้าผู้ปกครองสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันเด็กไม่ให้เสพติดบุหรี่ได้ในอนาคต สำหรับ กทม. ในปีนี้จะรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพฯ

/data/content/2014/05/24468/cms/e_eilmpstuwz46.jpg

         นางวันทนีน์ วัฒนะ ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีคนสูบบุหรี่หน้าใหม่ที่อายุน้อยลง โดยเป็นเด็กที่ยังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ซึ่งสาเหตุของการสูบคือความอยากรู้อยากลอง และมีผู้ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง และยังพบว่าปัจจุบันก็มีบุหรี่รูปแบบใหม่ที่กระตุ้นให้เด็กอยากลองมากขึ้น เช่น บารากุ บุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นหอมน่าลอง อีกทั้งผู้หญิงก็ยังหันมาสูบมากขึ้นด้วย กทม.จึงต้องรณรงค์อย่างเข้มข้นมากขึ้นในเด็กและเยาวชนให้เห็นพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น อีกทั้งบุหรี่ยังเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่น.

 

 

          ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม