เชิดชู'สมเด็จย่า'แบบอย่างเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 13,652

        สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตร โดยเน้นหลักการให้ความสำคัญเรื่องความเป็นคนดี มีการศึกษาเพื่อไปทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพ สอนเรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสอนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

/data/content/2014/05/24432/cms/e_dfgjoswyz267.jpg

          จากการเสวนาถอดบทเรียนกรณีศึกษาการจัดการเด็กปฐมวัย ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยตามแนวทางของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ โครงการพัฒนาดอยตุง กล่าวว่า สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตร โดยเน้นหลักการให้ความสำคัญเรื่องความเป็นคนดี มีการศึกษาเพื่อไปทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพ สอนเรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสอนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ ต่อการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

/data/content/2014/05/24432/cms/e_ehimsuvz4569.jpg

          ด้าน นายแอนโทนี่ ริชาร์ด เฮียร์ริ่ง หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาในระบบ โครงการพัฒนาดอยตุง กล่าวว่า โครงการพัฒนาดอยตุงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเข้ากับบริบทของพื้นที่ โดยใช้การสอนแบบมอนเตสเซอรี่ เพื่อพัฒนาให้เด็กเกิดความมั่นใจและตอบสนองต่อความต้องการที่จะเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้จนถึงขีดสุด นอกจากนี้ยังมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมมาช่วยเสริมพัฒนาการและสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นโดยธรรมชาติ เน้นการสร้างแรงจูงใจจากภายในคือความสนใจใฝ่รู้และการอยากค้นหาสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ไม่สอนให้ท่องจำ แต่ให้เด็กสามารถเรียนรู้เข้าใจ บริบทที่อยู่ และสิ่งที่เรียนว่าสามารถนำไปใช้อะไรได้ ตลอดจนผลิตสื่อขึ้นมาช่วยในการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน รวมถึงสอนเรื่องพฤติกรรมที่เน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญของการศึกษาปฐมวัยคือสิทธิของเด็ก เพราะเด็กมีสิทธิที่มีอิสระในการเรียนรู้โลกใบนี้ แต่การศึกษาในห้องเรียนทุกวันนี้ไปลิดรอนสิทธิของเด็กในการให้ทำตามคำสั่ง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กไม่มีอิสระทางความคิดในการดำรงชีวิตและตัดสินใจเอง

 

 

       ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม