เผยสถานการณ์เด็กและสตรีไทยดีขึ้น

โดย
| |
อ่าน : 4,138

/data/content/2014/05/24426/cms/e_dhklmruy3789.jpg

          “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” รายงานผลสำรวจพบสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยประจำปี 2555 ดีมากขึ้นในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ แต่ยังต้องรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่ผู้ชายจะใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงได้

          เวทีการประชุม ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2555 จากการร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยเป็นผู้นำเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คือแท็บแล็ต เก็บข้อมูล 27,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในการเก็บข้อมูลเชิงการสำรวจ นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเด็กไทยได้รับวัคซีนในอัตราที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลครั้งที่แล้ว และมีการบริโภคเกลือไอโอดีนมากขึ้น เพื่อลดภาวะปัญญาอ่อนในเด็กและการแท้งบุตร

          ขณะที่นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ระบุว่า ถึงแม้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะมีข้อมูลที่ดีขึ้น แต่ยังมีความเลื่อมล้ำของข้อมูล เช่น การแจ้งเกิด ที่พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลร้อยละ 99 ซึ่งตามกฏหมายของประเทศไทย อนุญาตหญิงที่คลอดในไทยามารถแจ้งให้เด็กมีสัญชาติไทยได้ ไม่ว่าพ่อ-แม่ จะเป็นคนชาติใด

          ส่วนผลสำรวจด้านความรุนแรงในครอบครัว ยังพบว่า ผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับความรุนแรงจากผู้ชายว่าเป็นเรื่องปกติ จึงต้องเร่งรณรงค์และให้ความรู้ ข้อมูลผลการสำรวจในปี 2555 ทั่วประเทศ พบว่าภาวะโภชนาการในเด็ก ร้อยละ 71 บริโภคไอโอดีนเพียงพอ ด้านการรับวัคซีนป้องกันโรค พบว่าเด็กอายุ 12-23 เดือน ร้อยละ 75.1 ส่วนทัศนะคติความรุนแรงในครอบครัวของสตรี อายุ 45-49 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอมรับได้ในการถูกทำร้ายร่างจากสามี ร้อยละ 19.8

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวไทยพีบีเอส

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม