สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ ไกล “ความหวาน”

| |
อ่าน : 15,929

          สถานการณ์ความเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย แม้จะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าเป็นห่วง แต่หากหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันรณรงค์ จนประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น จนริเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม อัตราของประชาชนที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังย่อมมีจำนวนน้อยลง

/data/content/2014/05/24368/cms/e_cdiknqry2468.jpg

         หลายปีที่ผ่านมานี้ ภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงร่วมมือร่วมใจทำงานขับเคลื่อนการให้ความรู้ และกิจกรรมอันมีประโยชน์ให้กับสังคมไทยห่างไกลความเจ็บป่วยจากโรคภัยทั้งหลาย โดย “เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน” ก็นับเป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายที่มองเห็นความสำคัญ และใส่ใจในสุขภาพของคนไทย ตั้งแต่ “วัยเด็ก” ที่บริโภคน้ำตาลเกินความต้องการในแต่ละวัน

/data/content/2014/05/24368/cms/e_cdhmoqstx358.jpg        ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริญสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เล่าถึงที่มาของโครงการว่า “เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ก่อเกิดขึ้นในปี 2545 จากการเห็นพ้องของทันตแพทย์ กุมารแพทย์ และนักวิชาการ ที่มีความเป็นห่วงในสุขภาพของเด็กไทยที่บริโภคน้ำตาลมากเกิน และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมาย เช่น ภาวะฟันผุ การมีน้ำหนักเกินในเด็กนักเรียน เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรังในผู้ใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ”

          เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ทำอะไรบ้าง

          จากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก 3-15 ปี พ.ศ.2549 พบว่า เด็กไทยบริโภคขนมสำเร็จรูปที่มีปริมาณน้ำตาล เกลือ และไขมันสูง ทางเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน จึงได้ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่าย ผลักดันโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม งดจำหน่ายขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก รวมถึงร่วมขับเคลื่อนการแสดงฉลากโภชนาการบนซองขนม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อแก่ประชาชน

          นอกจากนี้แล้ว เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานได้สร้างองค์ความรู้ที่จะช่วยลดน้ำตาลในเด็กไม่ว่าจะเป็นหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ พร้อมทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาล ฯลฯ รวมถึงได้พัฒนาสูตรขนม อาหารอ่อนหวาน และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคด้วย  

     “การขับเคลื่อนของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานนั้น จะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยมการบริโภคของคนไทยให้ถูกต้อง ผ่านมาตรการการสร้างทางเลือกของขนมและเครื่องดื่มให้กับสังคม รวมถึงนโยบายการตลาดอาหารในโรงเรียนเพื่อจัดระเบียบของสังคมให้เอื้อต่อการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสม เพราะเราเชื่อว่าการปลูกฝังและสร้างทัศนคติในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจึงพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมขององค์กรไปยังพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะกิจกรรม No sugar day นโยบายลดปริมาณน้ำตาลในครัว นโยบายเปลี่ยนค่าขนมเป็นเงินออม และโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม” ทันตแพทย์หญิงปิยะดา กล่าวทิ้งท้าย

/data/content/2014/05/24368/cms/e_cefkpqsxy126.jpg

         โดยสามารถร่วมลงชื่อ "สนับสนุนให้โรงเรียนไทยปลอดน้ำอัดลม" ได้ที่ http://bit.ly/1vKxXV0 

         คงไม่เฉพาะแต่เด็กไทยเท่านั้นที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไม่กินหวาน ผู้ใหญ่เองควรเรียนรู้ และปฏิบัติเช่นกัน จะได้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ...

 

 

         เรื่องโดย นางสาวอาภาวรรณ  โสภณธรรมรักษ์  Team Content www.thaihealth.or.th

         ภาพประกอบจากเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม