ยุทธการยกมือขึ้น ปฏิบัติการสู่พื้นที่นี้..ดีจัง

| |
อ่าน : 2,235

          ยกมือขึ้น ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่าย ยุทธการ ยกมือขึ้น ครั้งที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในแนวคิดเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน 3 ดี

/data/content/2014/05/24347/cms/e_cfinqsuw1246.jpg

          โครงการรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน “พื้นที่นี้...ดีจัง” โดยกลุ่มมดินสอสี จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่าย “ยุทธการ ยกมือขึ้น ครั้งที่ 2”ระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ค. 57 ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ลอดจ์ ศาลายา นครปฐม

          การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในแนวคิดเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน 3 ดี และสานต่อ ต่อยอด ขยายผล สู่เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจังรุ่น 2 โดยกลุ่มเป้ามายการจัดงานครั้งนี้คือภาคีใหม่ของเครือข่ายพื้นที่นี้...ดีจัง และยุทธศาสตร์หลอมรวมพื้นที่สุขภาวะ เครือข่ายคนทำงานด้านสื่อ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ที่มีความสนใจ กว่า 100 คน

        นายสมชาย รุ่งศิลป์ รองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวทักทายและพูดถึงกิจกรรมทั้ง 3 วันในช่วงยุทธการยกมือขึ้นว่า การเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง พื้นที่นี้ดีจริง โดยโยงถึงข้อความที่อยู่หน้าเวทีที่เขียนว่า "1ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์" และ "สร้างสุขทุกวัย ทุกพื้นที่"

        สสย.ทำงานใน 4 ด้านหลักได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพสื่อ ช่องทางสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ 2) การพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อ 3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ และ 4) การผลักดันนโยบาย กฎหมายและการสร้างความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เกิด พรบ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

        “สถานการณ์ทางสังคมทุกวันนี้ ในระดับต่างๆทั้งระดับประเทศ และในระดับชุมชน เราพบปัญหามากมายทั้งในเรื่องยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศของวัยรุ่น การใช้เวลาอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการเผชิญกับสื่อมอมเมาต่างๆ งานที่เรากำลังทำอยู่คือการสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับทุกคนในชุมชน ในประเทศเรา สุดท้ายปลายทางเราอยากจะเห็น เด็กและเยาวชนในชุมชนคนทุกคนในชุมชนมีความสุข มีพฤติกรรมที่ดี สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็งสิ่งที่เราทำเป็นงานที่สร้างคนในระดับชุมชน และถ้าทุกชุมชนทำพรัอมกันก็จะรวมกันเป็นกระบวนการระดับประเทศชาติ เรากำลังสร้างชาติ

        สำหรับ 3 วันนี้ ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากๆ และร่วมกันสร้างเครือข่าย เราอยู่ของเราคนเดียวไม่ได้ การสร้างเครือข่ายคือการทำให้เราอยู่ได้ เปรียบเสมือน แมงมุมที่ต้องสร้างเครือข่ายใยแมงมุมเพื่อดักอาหาร และอยู่รอดได้  เครือข่ายของพวกเราที่นี่จะร่วมกันเรียนรู้พัฒนาต่อไป” รองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าว

 

 

        ที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม