ยุทธการยกมือขึ้น ปฏิบัติการสู่พื้นที่นี้..ดีจัง

| |
อ่าน : 2,385

          ยกมือขึ้น ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่าย ยุทธการ ยกมือขึ้น ครั้งที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในแนวคิดเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน 3 ดี

/data/content/2014/05/24347/cms/e_cfinqsuw1246.jpg

          โครงการรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน “พื้นที่นี้...ดีจัง” โดยกลุ่มมดินสอสี จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่าย “ยุทธการ ยกมือขึ้น ครั้งที่ 2”ระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ค. 57 ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ลอดจ์ ศาลายา นครปฐม

          การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในแนวคิดเชิงปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน 3 ดี และสานต่อ ต่อยอด ขยายผล สู่เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจังรุ่น 2 โดยกลุ่มเป้ามายการจัดงานครั้งนี้คือภาคีใหม่ของเครือข่ายพื้นที่นี้...ดีจัง และยุทธศาสตร์หลอมรวมพื้นที่สุขภาวะ เครือข่ายคนทำงานด้านสื่อ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ที่มีความสนใจ กว่า 100 คน

        นายสมชาย รุ่งศิลป์ รองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวทักทายและพูดถึงกิจกรรมทั้ง 3 วันในช่วงยุทธการยกมือขึ้นว่า การเรียนรู้ร่วมกันเรื่อง พื้นที่นี้ดีจริง โดยโยงถึงข้อความที่อยู่หน้าเวทีที่เขียนว่า "1ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์" และ "สร้างสุขทุกวัย ทุกพื้นที่"

        สสย.ทำงานใน 4 ด้านหลักได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพสื่อ ช่องทางสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ 2) การพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อ 3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ และ 4) การผลักดันนโยบาย กฎหมายและการสร้างความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เกิด พรบ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

        “สถานการณ์ทางสังคมทุกวันนี้ ในระดับต่างๆทั้งระดับประเทศ และในระดับชุมชน เราพบปัญหามากมายทั้งในเรื่องยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศของวัยรุ่น การใช้เวลาอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการเผชิญกับสื่อมอมเมาต่างๆ งานที่เรากำลังทำอยู่คือการสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับทุกคนในชุมชน ในประเทศเรา สุดท้ายปลายทางเราอยากจะเห็น เด็กและเยาวชนในชุมชนคนทุกคนในชุมชนมีความสุข มีพฤติกรรมที่ดี สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็งสิ่งที่เราทำเป็นงานที่สร้างคนในระดับชุมชน และถ้าทุกชุมชนทำพรัอมกันก็จะรวมกันเป็นกระบวนการระดับประเทศชาติ เรากำลังสร้างชาติ

        สำหรับ 3 วันนี้ ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากๆ และร่วมกันสร้างเครือข่าย เราอยู่ของเราคนเดียวไม่ได้ การสร้างเครือข่ายคือการทำให้เราอยู่ได้ เปรียบเสมือน แมงมุมที่ต้องสร้างเครือข่ายใยแมงมุมเพื่อดักอาหาร และอยู่รอดได้  เครือข่ายของพวกเราที่นี่จะร่วมกันเรียนรู้พัฒนาต่อไป” รองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าว

 

 

        ที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  คลินิกโรคจากการทำงาน  ภาชนะ  สนับสนุน  จ.ลำพูน  ยาวิเศษ  วิกฤติภัยธรรมชาติ  ราคาไข่  สุภาพบุรุษ  ออฟฟิศซินโดรม  ผู้หญิงและเด็ก  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง  วางแผน  ความท้าทายในระดับประเทศในการควบคุมปัญหาจากยาสูบ  เกษตรปลอดภัย  เสียเวลา  พื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพของสสส.  ลดปริมาณโซเดียม  จัดการปัญหา  องค์การต่อต้านโรคมะเร็ง