สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฟิลิปปินส์

| |
อ่าน : 15,679

           สสส. Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) และ Health Justice Philippines ได้ร่วมกันจัดการดูงานให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศฟิลิปปินส์

/data/content/2014/05/24343/cms/e_adilmrsty148.jpg

          คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เมือง Balanga เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง และ Health Justice Philippines จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากภาษีเหล้าและบุหรี่ ซึ่งฟิลิปปินส์ได้ผ่านกฎหมายการปฏิรูปโครงสร้างการเก็บภาษีของสินค้าทั้งสองประเภทในปี 2556 ที่ผ่านมา

           โดยขณะนี้อยู่ในขั้นของการศึกษาการนำเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต คณะดูงานเห็นว่า สสส. เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาเป็นเวลานาน และมีประเด็นการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเป็นแหล่งศึกษาที่ดีให้กับประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป

            พร้อมกันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างคณะดูงานกับภาคีจากสำนัก 1 สำนัก 3 และสำนัก 5 ใน 2 ประเด็นใหญ่คือ 1) ประสบการณ์การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเหล้าและบุหรี่ของฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งคือ การสนับสนุนให้นำเอาภาษีที่เก็บเพิ่มมาใช้ในพัฒนาสุขภาพโดยรวมของประชาชน และ 2) การสร้างเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเมือง Balanga ที่ริเริ่มจากการต้องการพัฒนาให้ Balanga เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และพัฒนาไปสู่โครงการสร้างสุขภาพต่างๆ อาทิเช่น การจัด Zoning ขายเหล้าและบุหรี่ให้ห่างจากสถานศึกษา การส่งเสริมโภชนาการที่ถูกต้อง และการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ เป็นต้น ทั้งนี้ เมือง Balanga ประสบความสำเร็จในการผลักดันประเด็นต่างๆ ผ่านกฎหมายท้องถิ่นจำนวนมาก ส่งผลให้โครงการมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับการผลักดันเชิงนโยบายของภาคี สสส. ได้อย่างดี

 

 

             ที่มา : ภาคีสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Sirapatsorn  say

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สุดยอดงานสัมมนา ค่ะ!!!
"8วิธี หาเงินด้วยSmart Phone " เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น เทคนิค ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้าน [ ห้ามพลาด! สำหรับ 30 ท่านแรก! เปิดสอนอีก 2 รอบเท่านั้น!!! ]
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ CLICK!

http://jobsmart-online.weebly.com/

Post : 07 ก.พ. 2559 16:52:02

  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม