Brigham Young University ดูงาน สสส.

| |
อ่าน : 17,242

          นักศึกษาจำนวน 4 คนจากคณะสาธารณสุข คณะจิตวิทยา และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Brigham Young ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาศึกษาดูงาน สสส.เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

/data/content/2014/05/24342/cms/e_dfgjkopsuy24.jpg

          โดยนักศึกษาทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชมในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2556 และในปีนี้กำลังจะเริ่มโครงการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การมาดูงานในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของ สสส. และเพื่อขอข้อมูลโครงการต่างๆ ของ สสส. รวมถึงภาคีที่ทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการภายใต้สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษาได้ชื่นชมการออกแบบอาคารสีเขียวและนิทรรศการภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะที่เป็นนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือนอีกด้วย

 

 

          ที่มา : ภาคีสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม