สพล.เปิดประกวดนวัตกรรมออกกำลังกาย

โดย
| |
อ่าน : 10,348

          สถาบันการพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังการและกีฬา และการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ที่ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี สถาบันพลศึกษา จ.ชลบุรี

/data/content/2014/05/24329/cms/e_dhnoprux4679.jpg

          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ ประดิษฐ์นวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และนำนวัตกรรมการเสริมคุณภาพ และนำนวัตกรรมไปใช้ออกกำลังกาย นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงทักษะในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายเป็นการตอบสนองเป้าประสงค์ของทาง สสส.ในการสร้างนโยบายสาธารณะที่เชื่อมต่อสุขภาพโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จำเป็นให้มีสุขภาพดีและปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

          กลุ่มเป้าหมายของการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพได้แก่นิสิตนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา

          หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬา คือ ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือดัดแปลงพัฒนาขึ้นมารวมไปถึงใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความแข็งแรงคงทน ในส่วนของหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ ต้องมีความเหมาะสมของท่าทางในการแสดง ความสวยงามของลีลาและความต่อเนื่องของท่าทางในการแสดงความมีชีวิตชีวาและอารมณ์ร่วมในการแสดงความถูกต้องตามขั้นตอนของการออกกำลังกายรวมไปถึงการแต่งกายเหมาะสมสวยงามและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          สำหรับรางวัลนั้นมีดังนี้ ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาทและโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท และโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

          โดยมีกำหนดส่งโครงงาน หรือ ผลงานนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬา มายังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2000 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557 โครงงานหรือผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการพิจารณาจะไปแสดงการประกวด ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม