สรรค์สร้าง พระนักพัฒนา

| |
อ่าน : 13,542

          บทบาทของสถาบันสงฆ์ นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทย เป็นสถาบันซึ่งมีหน้าที่สร้างกรอบแห่งความดีเพื่อจรรโลงจิตใจชาวพุทธ ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีในวันสำคัญต่างๆ น้อยคนนักที่จะรู้ว่า อันที่จริงแล้ว สถาบันสงฆ์ยังสวมอีกหนึ่งบทบาท นั่นคือ สถาบันแห่งนักพัฒนา ซึ่งในประเทศไทยมีพระสงฆ์ที่เป็นนักพัฒนาอยู่จำนวนไม่น้อย เป็นกิจที่จรรโลงสังคมให้น่าอยู่จากการสร้างความดี และสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับชาวไทย

/data/content/2014/05/24328/cms/e_chijpsy12469.jpg

          มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของ วงการสงฆ์ คือ หนึ่งองค์กรสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเผยแผ่ธรรมะไปได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ นักพัฒนา ก็จะมีโอกาสได้ศึกษาวิชาความรู้ในด้านการบริหารจัดการต่างๆ เช่นเดียวกับฆราวาส เพื่อนำมาห้อมล้อมหลักสูตรแห่งพระธรรม ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสังคม อารมณ์ และจิตใจของผู้คนในยุคนี้

          กิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ คือ การจับมือกัน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทฺปญโญ และภาคีเครือข่าย จัดงาน สังฆพัฒนาเสวนา: แนวคิด อุดมการณ์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม โดยมีพระสงฆ์ นักพัฒนาทั่วประเทศ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ กว่า 500 คนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

/data/content/2014/05/24328/cms/e_efjklstuw379.jpg

          ในปัจจุบัน พระสงฆ์นักพัฒนากว่าพันรูปทั่วประเทศ ได้พยายามมองหาวิธีในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคม และการจัดเสวนาครั้งนี้ จึงเป็นการรวมเครือข่ายของพระนักพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ขับเคลื่อนหลักงานเสวนาในครั้งนี้ กล่าวว่า พระสงฆ์สร้างประโยชน์ และสร้างความสุขแก่คนไทยในหลายมิติ โดยมี 5 รูปแบบคือ 1) กลุ่มพระสงฆ์ที่เน้นการสร้างความสุขผ่านการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้นความสุขที่ได้เข้าถึงธรรมอย่างมีสติและปัญญา 3) กลุ่มพระนักเผยแผ่ เน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรมที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อ 4) กลุ่มการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมเป็นพระสงฆ์ เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- ลงกรณราชวิทยาลัย 5) พระสงฆ์ด้านการปกครอง โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ รวมถึงกิจการของ คณะสงฆ์ต่างๆ เช่น งานประเพณีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

/data/content/2014/05/24328/cms/e_aceklnrvwy14.jpg

          ในส่วนของ สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารันต์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า การจัดงานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างให้วัดเป็นพื้นที่ในการพัฒนาสังคม โดยในการเสวนา จะเห็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่ทำงานเพื่อสังคมแบบบูรณาการ แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมองสังคมสุขภาวะในมิติเดียวกับ สสส.

          ในอนาคตโครงการดีๆ ที่จะเชื่อมโยงวัด กับชุมชน ก็จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จากการพัฒนาพระสงฆ์นักพัฒนา ซึ่งเป็นเสมือนต้นแบบของการทำความดีสะท้อนให้พุทธศาสนิกชนได้ประจักษ์ และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตาม

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เนื้อหมูดิบๆ  เครื่องดื่มแอลกอฮอ  เรียนรู้จากโทรทัศน์  พี่ซุป  กระแสไฟฟ้าดูด  คุ้มครองสุขภาพ  เสริมสร้างกล้ามเนื้อ  พัฒนาการทางด้านสมาธิ  โรงเรียนต้นแบบ ชุมชน การเรียนรู้ ปลอดเหล้า บุหรี่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ไม่กินหวาน  น้อมจิต  กลั้นปัสสาวะ  ทำได้  สารพฤกษเคมี  เลิกเถอะแยกชนบทกับเมือง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา  ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ  เพลงกล่อม  พฤติกรรมการกินของลูก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม