ผุดนวัตกรรมสื่อ ส่งคู่มือครู ศพด.

| |
อ่าน : 6,387

/data/content/2014/05/24286/cms/e_defhjnptvxyz.jpg

          เตือนภัยคุกคามสมอง "เด็กปฐมวัย" ศูนย์วิจัยรามาฯ ผุดนวัตกรรมสื่อ-ส่งคู่มือครู ศพด.

          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาการจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย : ความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของระบบ ในงาน "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" โดยนางงามตา รอดสนใจ จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี กล่าวว่า จากการศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) พบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากขาดการจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 เรื่อง คือ อาคาร ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง ระบบป้องกันภัยจากบุคคล กิจกรรมการเรียนรู้ และระบบฉุกเฉิน ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสมองของเด็ก

          นางงามตากล่าวต่อว่า สาเหตุ 4 ประการที่ทำลายสมอง คือ 1.สมองบาดเจ็บ จากการโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เล่นกีฬา เครื่องเล่นล้มทับ มวยเด็ก สเกตบอร์ด 2.สมองขาดออกซิเจน จากการจมน้ำ และสิ่งอุดตันทางเดินหายใจ และสิ่งของรัดคอ 3.สารพิษทำลายสมอง ได้รับสารตะกั่วจากโรงงาน สี ของเล่น ควันบุหรี่ และ 4.สมองถูกทำลายเชื่อมโยงเซลล์ประสาท จากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สื่อเทคโนโลยีติดต่อเป็นเวลานาน

          "สื่อชุด "สิ่งของกับสมองเด็ก" เป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ความสำคัญกับสมองของเด็ก โดยจัดทำเป็นแผนการจัดประสบการณ์ 4 เรื่อง คือ 1.สมองกระทบกระเทือน 2.สมองกับออกซิเจนเป็นเพื่อนกัน 3.เมื่อสมองติดเกม และ 4.สมองเป็นพิษ เป็นลักษณะเรื่องเล่าคล้ายนิทาน ซึ่งบอกตั้งแต่วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน การเตรียมการ อุปกรณ์ การสรุป และการประเมินผล โดยคาดหวังให้ครูพี่เลี้ยงใน ศพด. นำไปจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้ส่งชุดสื่อ 4 เรื่อง และคู่มือการสอน "สิ่งของกับสมองเด็ก" ให้กับ ศพด.ที่ร่วมโครงการแล้ว" นางงามตากล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม