จับมือ 5 ประเทศ ลดปัญหาฟันผุ

| |
อ่าน : 4,185

          กรมอนามัยสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 5 ประเทศ ที่มีฟันน้ำนมผุสูงในเด็กปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุในฟันน้ำนม หาแนวทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และพัฒนามาตรการลดโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน

/data/content/2014/05/24272/cms/e_cghjnoqvz468.jpg

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Childhood Caries Forum ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โฮเทล กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรมอนามัยได้สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับอีก 5 ประเทศ คือ ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่มีฟันน้ำนมผุสูงในเด็กปฐมวัย มากกว่าร้อยละ 70 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุในฟันน้ำนม หาแนวทางการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และพัฒนามาตรการลดโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เนื่องจากปัญหาฟันผุในฟันน้ำนม นอกจากจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด มีการติดเชื้อ และมีปัญหาการบดเคี้ยวแล้ว ยังมีผลต่อน้ำหนักและการเจริญเติบโตของเด็ก โดยปัจจัยเสี่ยงของฟันผุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงซึ่งอยู่ในรูปของอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม และขาดการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากของเด็กโดยผู้ปกครอง

         ข้อมูลการสำรวจสุขภาพช่องปากขององค์การอนามัยโลกพบว่าฟันผุในเด็ก มีอัตราการเกิดโรคสูงโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย ซึ่งผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัญหาฟันผุในเด็กเล็กไม่ได้มีผลกระทบแค่ฟัน แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพโดยรวม เช่น การขาดสารอาหาร การติดเชื้อในลำคอ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก

        “สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Childhood Caries forum ในครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลโดยผู้แทนทั้ง 6 ประเทศ ระดมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆ นำไปปรับใช้แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กอย่างเหมาะสมตามแต่ละบริบทของประเทศต่อไป”

 

 

        ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม