เร่งหาวิธีออกกำลังกายสำหรับพระ หวังลดป่วย

| |
อ่าน : 3,509

          กรมอนามัยเร่งถอดบทเรียนหาวิธีออกกำลังกายสำหรับพระ แบบไม่ผิดจริยวัตร หวังลดป่วย ลดโรคเรื้อรัง หารือ มจร. รื้อแก้ตั้งแต่การบิณฑบาตถึงการทำวัด คาดเริ่มนำร่องได้ช่วง ก.ย. ชี้ได้ผลดีจะขยายทั่วประเทศ      

/data/content/2014/05/24257/cms/e_cijknqtvx135.jpg

         นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้มีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับพระอย่างไร ไม่ให้ผิดจริยวัตร เบื้องต้นจะเน้นเรื่องการบิณฑบาตให้พระได้ออกกำลังกายไปด้วย เพราะการบิณฑบาตจะหนักมาก วิธีการแก้ พระควรที่จะมีการรับบาตรอย่างเป็นระเบียบให้ถูกต้อง ได้รับบาตรเร็วและเดินให้เร็วขึ้น ซึ่งต้องมีการหารือกันอีกครั้ง หรือขณะทำวัดทำอย่างไรให้ได้ออกกำลังกายด้วย ที่วางแนวคิดไว้คือ หากเป็นวัดในต่างจังหวัดก็จะให้กวาดลานวัด แต่ถ้าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ก็จะให้พระได้ขี่จักรยานรอบวัดแทน ซึ่งจะต้องมีการกำหนดท่านั่งปั่นให้เรียบร้อย ไม่ใช่วิธีการนั่งค่อมจักรยาน หรืออาจใช้วิธีการเดินจงกรมก็ได้      

       “นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ มจร. ยังมีเรื่องอาหารของพระด้วยว่าจะทำอย่างไรให้พระได้ฉันอาหารอย่างมีคุณภาพ โดยเรื่องที่หารือกันทั้งหมดจะทำออกมาเป็นบทเรียนด้วย เพราะกรมฯ เล็งเห็นว่าปกติพระจะมีแต่การเจริญสติอย่างเดียว ส่งผลให้ขณะนี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง กล้ามเนื้อหย่อนยาน เพราะการจะไปออกกำลังกาย เช่น เล่นฟิตเนส หรือจอกกิ้ง ก็ทำไม่ได้ เนื่องจากผิดจริยวัตร” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว      

       นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า การออกกำลังกายจะมีการรวบรวมออกเป็นตำรา และเริ่มทำการทดลองใช้ในบางวัดก่อน หากได้ผลดีก็จะขยายไปยังวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้บทเรียนดังกล่าวอยู่ในช่วงการเรียบเรียง คาดว่า ก่อน ก.ย. นี้ จะทำการเรียบเรียงและมีการขยายผลไปยังวัดบางแห่งได้ และบทเรียนนี้หากได้ผลดี พระทั่วประเทศจะได้ใช้บทเรียนนี้ ภายในปี 2557 และหากมีบทเรียนดังกล่าวออกมาก็จะช่วยลดปัญหาพระอ้วนและโรคในพระได้อีกด้วย

 

 

        ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม