หม่ำไขมัน-เค็มสูงเสี่ยงพิการ ตายไว

| |
อ่าน : 7,125

          โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ ความเครียด การสูบบุหรี่จัด อ้วนจากการรับประทานอาหารไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็ม และการที่ไม่ออกกำลังกาย

/data/content/2014/05/24240/cms/e_gikoprwx5678.jpg

         รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผอ.ร.พ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น เผยว่าโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นสาเหตุที่สำคัญอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย ผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านการพูด การสื่อสาร และร้อยละ 30 ของผู้ป่วยจะมีความพิการต้องดูแลช่วยเหลือจากผู้อื่นตลอดชีวิต และพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปพบมีความดันโลหิตสูง

/data/content/2014/05/24240/cms/e_cfjluvy13679.jpg

         "การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันสามารถลดอัตราการตายและความพิการของผู้ป่วยได้ด้วยการรักษาดูแลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการรับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มีอาการตีบตันเฉียบพลันไม่เกิน 4 ช.ม. และการรับยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันไม่เกิน 48 ช.ม. โรคดังกล่าวป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค อันได้แก่ ความเครียด การสูบบุหรี่จัด อ้วนจากการรับประทานอาหารไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็ม และการที่ไม่ออกกำลังกาย"

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม