คนไทยไร้พุงยึด 3อ.2ส.1ฟ.

| |
อ่าน : 27,738

          ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพทั้ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนะหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และดูแลทำความสะอาดฟัน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

/data/content/2014/05/24237/cms/e_bdesuwxy1467.jpg

          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังประกาศนโยบาย "คนกรมอนามัยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2557" ว่า การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งองค์กรอนามัยโลกคาดการณ์ว่าปี 2558 จะมีคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 2,300 ล้านคน คนอ้วน 700 ล้านคน ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 2.8 ล้านคน และจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 ตั้งแต่ปี 2551-2552 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าคนไทยมีค่าดัชนีมวลกายเกินค่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยเป็นชายร้อยละ 28.4 หญิงร้อยละ 40.7 ซึ่งภาวะอ้วนเป็น สาเหตุนำไปสู่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลในเลือดสูง

          นพ.พรเทพกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ส่งเสริมสุขภาพประชาชนผ่านโครงการคนไทยไร้พุง ซึ่งสร้างองค์กรต้นแบบไร้พุงทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก โดยรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และดูแลทำความสะอาดฟัน เป็นต้น

 

 

         ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม