ห่วงผักสดในข้าวกล่อง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

| |
อ่าน : 30,461

/data/content/2014/05/24194/cms/e_delrvyz12456.png

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เตือนพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารกล่อง ที่มักใส่ผักสดรวมลงไปในกล่องข้าว มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคสูง ผู้บริโภคเสี่ยงอาหารเป็นพิษ

         ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เผยว่า ในผักสดประกอบด้วยน้ำปริมาณสูงมาก และเป็นแหล่งที่มีธาตุอาหารต่างๆ อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีระดับพีเอชเฉลี่ย 5-7 ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดแบคทีเรีย ผักสดจึงเกิดการเน่าเสีย เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียมากที่สุด

          เชื้อดังกล่าวนี้จะสามารถปนเปื้อนเข้าสู่ผักสดได้ในหลายกรณี เช่น มาจากดินที่ ปลูกพืช จากภาชนะที่ใส่ตอนเก็บเกี่ยว กระบวนการขนส่ง แม้กระทั่งการล้าง ก็มีส่วนทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในส่วนเน่าเสียของผักกระจายออกไปได้ นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในผัก อาจมาจากมือของผู้ประกอบอาหารหรือผู้ที่สัมผัสกับผักสดนั้นๆ ด้วย

         หากนำผักสด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย มาวางบนอาหารที่ปรุงสุกแล้วภายในกล่อง ซึ่งมีอุณหภูมิสูง 35-50 องศา เป็นเวลานาน ผักสดจะได้รับความร้อนจากอาหารนั้น ทำให้ผนังเซลล์ของผักถูกทำลาย เกิดการอ่อนนิ่มลง และอยู่ในสภาวะเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้น เกิดการเน่าอย่างรวดเร็ว และสร้างสารพิษออกมาปนเปื้อนลงสู่อาหารที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารดังกล่าวเข้าไป จึงเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษได้

         ทั้งนี้อยากฝากเตือนพ่อค้า แม่ค้าที่จำหน่ายอาหารกล่อง อย่าใส่ผักสดลงไปในกล่อง รวมกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ควรบรรจุผักสดไว้ในถุงพลาสติก หรือห่อด้วยกระดาษไข และแยกออกจากกล่อง เพื่อป้องกันการถ่ายเทเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในผักสดสู่อาหารที่ปรุงสุกแล้ว อีกทั้งผู้ประกอบอาหาร ควรคำนึงถึงสุขลักษณะและสุขอนามัยที่ดี ดูแลเรื่องความสะอาดของเล็บมือ ผม ผิวหนัง ใส่ผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผม ขณะประกอบอาหาร ดูแลห้องครัวให้สะอาด มีสถานที่เก็บอาหารสดและแห้งที่คำนึงถึงความสะอาดทุกขั้นตอน

          สำหรับผู้บริโภค ควรยึดหลักปฏิบัติ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่เก็บอาหารที่ปรุงแล้วไว้นานเกิน 2-4 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง จากโรคอาหารเป็นพิษ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

         ดร.นพ.สุวิชบอกว่า จากการรายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าเดือน ม.ค.-ก.พ. ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 22,279 ราย สำหรับในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -28 ก.พ. พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 335 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ สงขลา 193 ราย

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม