รู้ทันโรคหัวใจขาดเลือด

| |
อ่าน : 5,320

          หลอดเลือด มีไขมันมาสะสมพอกตัวหนาขึ้น ทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งตัวจนกระทั่งรูสำหรับการไหลเวียน เลือดตีบตันลงไป เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ เป็นผลให้ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดแดง ตีบแคบมากจนอุดตัน จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

/data/content/2014/05/24179/cms/e_akmopqsuv239.jpg

         ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

         1.ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ ผู้ชายอายุเกิน 45 ปี ผู้หญิงอายุเกิน 55 ปี และกรรมพันธุ์ จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

        2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันโรคนี้ได้ถึง ร้อยละ 80 ปัจจัยเสี่ยงด้านนี้ ได้แก่ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ ไม่สมดุลระหว่างการกินและการออกแรง กินมากเกินพอดี ไม่ถูกสัดส่วน กินอาหารรสเค็ม หวานและมันสูง กินผักผลไม้น้อย  ใช้เครื่องอำนวยความสะดวก เคลื่อนไหวร่างกายน้อย  เครียดเป็นประจำ  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง  ปัจจัยดังกล่าวส่งเสริมให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และส่งผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมา

/data/content/2014/05/24179/cms/e_bdfhioqrt479.jpg

       เรียนรู้...เรื่อง  อาการเตือนของภาวะหัวใจขาดเลือด

       เจ็บกลางหน้าอกบริเวณเหนือลิ้นปี่ขึ้นมา เล็กน้อย เจ็บแบบจุกแน่น คล้ายมีอะไรมาบีบหรือกดทับไว้ อาการเจ็บมักร้าวไปที่คอหรือขากรรไกรหรือไหล่ซ้าย มักเป็นมากขณะออกกำลังกายหรือทำงาน เป็นอยู่นานครั้งละ 2-3 นาที อาการจะดีขึ้นถ้าได้หยุดพัก หรืออมยา ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ บางคนอาจมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่เหมือนอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน บางคนอาจมีอาการใจสั่น หอบเหนื่อย กล้ามเนื้อ อ่อนแรงร่วมด้วย

       รู้ทัน..และปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดให้ไกลตัว

       เราสามารถป้องกันโรคนี้ โดยปฏิบัติตัวลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค โดยใช้เคล็ดลับ "ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

      3อ. ได้แก่ 

1อ. กินอาหารถูกสัดส่วน สมดุลกับการใช้แรงของตัวเราเอง เลี่ยงเค็ม หวาน มัน เพิ่มผัก ผลไม้ที่หวานน้อย

2อ. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์  และปรับวิถีชีวิตให้มีการเคลื่อนไหว ไม่นั่ง ทำงานนานๆ ให้ลุกเดิน หรือบริหารร่างกายบ้าง เลี่ยงการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

3อ. อารมณ์ดี และจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม

     2ส. ได้แก่

1ส. ไม่สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่ 

2ส. ลดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม

       เพียงเราปฏิบัติตัวตามเคล็ดลับข้างต้น เราก็จะห่างไกลโรคหัวใจขาดเลือดกันนะค่ะ  และที่สำคัญอีกประการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ และควรไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี นะคะ

 

 

        ที่มา: โรงพยาบาลราชวิถี

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม