ตั้งคลินิกดูแลผู้ป่วยไตวาย

| |
อ่าน : 5,715

          นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 จ. นครสวรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนเพิ่มขึ้น  โดยพบว่าคนไทยมีอัตราการป่วยเป็นไตวายเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากรหรือประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน และมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นปีละว่า 7,800 ราย  

/data/content/2014/05/24174/cms/e_deimnqsxz248.jpg

          ทางโรงพยาบาลยุพราชตะพานหินจึงได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้งเป็นคลินิกป้องกันไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เน้นการประสานงานกับโรงพยาบาล(รพ.)พิจิตร โรงพยาบาลตะพานหินและชุมชน หรือเรียกว่าคลินิก CKD (CKD : chronic kidney disease)

        โดยคลินิกดังกล่าวไม่เพียงแค่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังครบทุกระยะ แต่ยังเป็นระบบคัดกรอง ป้องกันและชะลอเข้าสู่ภาวะไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มจากการค้นหาผู้ป่วยที่ทาง รพ.ตะพานหินจะนำผลการตรวจผู้ป่วยในกลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

       ซึ่งที่ผ่านมาในจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 4,842 ราย ได้รับการคัดกรองค้นหาภาวะไตวาย 3,587 ราย ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2556 มีผู้ป่วยที่ถูกคัดกรองเข้าสู่คลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 33 ราย ซึ่งจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง            

       "แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไตมีอยู่ 5 ระยะ โดยระยะที่ 1 - 3 ทางคลินิกจะดำเนินการดูแลและรักษาเองโดยการให้ความรู้การดูแลสุขภาพจากพยาบาลประจำคลินิกที่จะนัดผู้ป่วยตามวันที่ทีมแพทย์  พยาบาลคลินิกไตของ รพ.พิจิตร  มาตรวจรักษา  ส่วนผู้ป่วยอยู่ในระยะ 4 - 5 จะต้องดำเนินการส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.พิจิตร เพื่อไปดูว่าจะเลือกแนวทางการรักษาโรคไตอย่างไร  เช่น ล้างไตหน้าท้อง ล้างไตทางเส้นเลือด เป็นต้น"

 

 

       ที่มา: มติชนออนไลน์

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม