ผู้ใหญ่บ้าน แลกเปลี่ยนปัญหาเหล้า และสารเสพติด

| |
อ่าน : 6,010

          พื้นที่ตำบลเขื่อนผากได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชนในการจัดการปัญหาสุราและสารเสพติด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีการใช้สารเสพติดเพื่อนำไปบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมซ้ำเดิม

/data/content/2014/05/24168/cms/e_abijpqrsxz12.jpg

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ วัดป่าบง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมทั้งตัวแทนศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรมคืนสู่สังคมในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการเริ่มต้นที่ตำบลเขื่อนผากซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาการดื่มสุราและยาเสพติดของชุมชน

/data/content/2014/05/24168/cms/e_acdfjkoqrvy8.jpg

          ที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลพบว่ามีคนในชุมชนดื่มสุราเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้มีการใช้สารเสพติดเป็นลำดับต่อมา จนส่งผลต่อสุขภาพอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้พื้นที่ตำบลเขื่อนผากได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชนในการจัดการปัญหาสุราและสารเสพติด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีการใช้สารเสพติดเพื่อนำไปบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมซ้ำเดิม โดยคัดกรองจาก 10 หมู่บ้านในตำบลเขื่อนผากซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกในชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่อไปนี้ จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน การแต่งตั้งคณะทำงานในการคัดกรองผู้ที่ใช้สารเสพติดในชุมชน การพัฒนาบุคคลากรในการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดในชุมชน การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญผู้ที่พ้นโทษคดียาเสพติด และการสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ตำบลเขื่อนผากได้มีการพัฒนาทีมงานด้านสารเสพติดของตำบลร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติในการตรวจเยี่ยมติดตามและสอดส่องพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

/data/content/2014/05/24168/cms/e_acdfgosuwx15.jpg

          นพ.ม.ล. สมชาย จักรพันธุ์ กล่าวว่า ชุมชนเขื่อนผากถือว่าเป็นชุมชนบำบัดที่มีความเข้มแข็งจากพลังชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านศาสนา เครือข่ายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำร่องที่เน้นการลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ไปพร้อมกันในการจัดการปัญหาสุราและยาเสพติดในชุมชน สิ่งที่สำคัญคือให้พื้นที่และความอบอุ่นเพราะสารเสพติดไม่มีตัวยาชนิดไหนที่สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาด นอกจากสร้างความตระหนึกและพลังจากชุมชนที่เข้มแข็ง และจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

 

        ที่มา: โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม