แรงงานหญิง ดื่มเหล้ามากขึ้น เพราะเครียด

โดย
| |
อ่าน : 9,564

/data/content/2014/05/24166/cms/e_bgklmnuxy278.jpg

          มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา "แกะรอยวิกฤตแรงงานหญิงไทยกับสุรา" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2557 โดยมีกลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ องค์กรสตรี เข้าร่วมกว่า 40 คน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          น.ส.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี อาจารย์ประจำคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยงานวิจัย "ชีวิตแรงงานหญิงกับวงจรเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์" ปี 2556-2557 โดยสำรวจจากกลุ่มแรงงานหญิงพื้นที่จ.นนทบุรี เครือข่ายสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และแรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน จำนวน 1,667 ราย

          พบว่าปัจจัยที่ทำให้แรงงานหญิงมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบต่อเนื่องและเพิ่มระดับดีกรีขึ้น มาจาก

          1.ประสบการณ์การดื่มครั้งแรก ซึ่งมีผลต่อการดื่มในครั้งถัดไป เช่น ดื่มครั้งแรกมีประสบการณ์ที่ดี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีรสชาติดี มีรสชาติหวาน ก็จะกระตุ้นให้ดื่มในครั้งถัดไปและเพิ่มดีกรีมากขึ้นได้ง่าย

          2.กลุ่มเพื่อน ถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มอย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลในการดื่มว่าเพื่อสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง พูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุกดิบ 
          3.วาระและโอกาสในการดื่ม พบกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 34.19 ที่ไม่ได้ดื่ม เป็นประจำ แต่มักดื่มตามวาระพิเศษ เช่น งาน วันเกิดเพื่อน งานเลี้ยงบริษัท งานเทศกาล และ 4.สถานการณ์ปัญหาชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดื่มต่อเนื่องและเพิ่มระดับดีกรีที่เข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 28.91 รองลงมาปัญหาความรัก ร้อยละ 25.59 และปัญหาการทำงาน ร้อยละ 23.63
          ผลกระทบจากการดื่มของแรงงานหญิง พบว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกลวนลาม ร้อยละ 15.39 ทั้งยังพบพฤติกรรมการดื่มของแรงงานหญิงส่งผลให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.92 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 78.72 การดื่มยังนำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาทในครอบครัวและมีเวลาให้กันน้อยลงที่น่าห่วงคือแรงงานหญิงบางรายมีพฤติ กรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 5.55 นอกจากนี้การดื่มของแรงงานหญิงยังส่งผลต่อการทำงาน คือ มีปัญหากับนายจ้าง ขาดงาน ส่งผลต่อการทำงานล่วงเวลา 

  /data/content/2014/05/24166/cms/e_bcknopquvyz5.jpg          "ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นวงจรชีวิต ผลกระทบ และแนวโน้มของพฤติกรรมการดื่ม จะขึ้นอยู่กับสภาวะการถูกกดทับจากสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในสังคม ที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ การดื่มจึงเป็นช่องทางระบายความรู้สึก มีพื้นที่ปลดปล่อยความรู้สึก ดังนั้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของแรงงานหญิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในโรงงาน ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานหญิง การจัดการภาวะทางอารมณ์ ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านจัดการปัญหา และควรมีการพัฒนาสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานให้ดีขึ้น" น.ส.ปุณิกากล่าว

          ด้าน นางสุรินทร์ พิมพา ผู้นำแรงงานหญิงกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จ.สมุทรสาครและจ.นครปฐม กล่าวว่า ปัญหาแรงงานหญิงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขจริงจัง รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วงลาคลอดมีระยะเวลาสั้นเกินไป หรือแม้กระทั่งการถูกปลดออก ทั้งที่มีกฎหมายห้ามปลดออกอย่างชัดเจน 

          "อยากให้แก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายจ้างหรือบริษัทควรมีกฎระเบียบเข้มงวด ห้ามดื่มในวันทำงานและคืนก่อนวันทำงาน เพื่อป้องกันการเมาค้าง และลงโทษผู้ที่ยังมีอาการเมาค้าง มาสาย ขาดงาน พร้อมมีมาตรการส่งเสริมผู้เลิกดื่ม เช่น เพิ่มรายได้หรือสวัสดิการ
          นอกจากนี้ปัญหาแรงงานหญิงตั้งครรภ์ทั้งคนไทยและพม่ายังถูกกดขี่ บางคนถูกไล่ออก หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานก็ไม่ได้รับการดูแล จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง" นางสุรินทร์กล่าว 

 

 

 

          ที่มา : ข่าวสดรายวัน 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม