แนะประชาชน รู้วิธีป้องกันเพลิงไหม้กองขยะ

โดย
| |
อ่าน : 11,092

            กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนฤดูร้อนเป็นช่วงที่หลายพื้นที่ มักเกิดเพลิงไหม้กองขยะและพงหญ้าแห้ง ทำให้เกิดควันฟุ้งกระจาย บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่ไฟจะลุกลามไหม้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเผาขยะ ทิ้งก้นบุหรี่ ก่อกองไฟใกล้พงหญ้าแห้ง กองขยะ และวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันไฟลุกลามขยายวงกว้าง โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้หรือมีพงหญ้าแห้ง ให้จัดทำแนวกันไฟ หากเกิดเพลิงไหม้จะช่วยสกัดมิให้ไฟลุกลามไหม้บ้านเรือน

/data/content/2014/04/24114/cms/e_gijlmouz1457.jpg

           นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนมักมีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง นอกจากพื้นที่เสี่ยงภายในบ้านเรือนแล้ว พื้นที่นอกบ้านเรือน อาทิ กองขยะ พงหญ้าแห้ง ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะและพงหญ้าแห้ง ทำให้เกิดควันฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งมีความเสี่ยงที่ไฟจะลุกลามไหม้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้ เพื่อความปลอดภัย

           กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้พื้นที่เสี่ยงนอกบ้านเรือน ดังนี้ กองขยะ เป็นแหล่งสะสมของขยะทุกประเภท โดยเฉพาะหากเป็นขยะประเภทสารเคมีอันตรายที่กำจัดไม่ถูกวิธีและนำมาทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น เมื่อเกิดความร้อนสูงและทำปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดเปลวไฟ จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ กองขยะ ควรกำจัดขยะให้ถูกวิธี โดยเฉพาะขยะประเภทสารเคมีหรือวัตถุอันตรายต้องทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำปฏิกิริยากับความร้อนจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ เผาขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด จัดเตรียมถังใส่น้ำไว้ใกล้บริเวณที่เผา หากไฟลุกลามจะได้ดับทัน ไม่ปล่อยให้ไฟดับเอง เพราะอาจไหม้พื้นที่ใกล้เคียง หากเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ให้เผาบริเวณเหนือลม ไม่มีลมพัดแรง ห่างจากพงหญ้าแห้งและวัสดุที่ติดไฟง่าย

           เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติด ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ทุ่งหญ้า พงหญ้าแห้ง เป็นพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ที่มักเกิดจากการจุดไฟเผาหญ้าแห้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรือเตรียมพื้นที่การเกษตร ตลอดจนการทิ้งก้นบุหรี่ที่ดับไฟไม่สนิทลงบนพงหญ้าแห้ง ทำให้ไฟลุกลามไหม้พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ทุ่งหญ้า พงหญ้าแห้ง ไม่ควรเผาวัชพืชหรือหญ้าแห้ง ให้กำจัดโดยการฝังกลบ เพื่อป้องกันไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม หากติดอยู่ในวงล้อมของไฟ จะทำให้สำลักควันไฟและถูกไฟคลอกเสียชีวิต กรณีจำเป็นต้องเผา ให้จัดเตรียมถังใส่น้ำไว้ใกล้บริเวณที่เผา หากไฟลุกลามจะได้ดับทัน ไม่ปล่อยให้ไฟมอดดับเอง ควรใช้น้ำราดให้ไฟดับสนิท เพื่อป้องกันไฟปะทุไหม้พื้นที่ใกล้เคียง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดยไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ก่อกองไฟ เผาขยะ หรือเศษวัสดุใกล้บริเวณพงหญ้าแห้ง เพื่อป้องกันแรงลมพัดสะเก็ดไฟปลิวใส่บ้านเรือนจนเกิดเพลิงไหม้ จัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบบ้าน โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้หรือมีพงหญ้าแห้งล้อมรอบ โดยกำจัดวัชพืชหรือหญ้าแห้งให้โล่งเตียนหรือขุดร่องดิน หากเกิดเพลิงไหม้จะช่วยสกัดมิให้ไฟลุกลามไหม้บ้านเรือน

           ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีป้องกันเพลิงไหม้พื้นที่เสี่ยงนอกบ้านเรือน จะช่วยลดอัตราการเกิดและความสูญเสียจากเพลิงไหม้ได้ในระดับหนึ่ง

 

 

          ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม