ชวนน้องตะลุยตำนานชุมชนบางกอกน้อย

| |
อ่าน : 8,198

          บางกอก นี้...ดีจัง ชวนเยาวชนแกนนำเครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง ตะลุยตำนานเรื่องเล่าชุมชนบางกอกน้อย หวังให้เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความรักในถิ่นที่อยู่ และเข้าใจในเรื่องการทำพื้นที่ชุมชน 3 ดี บางกอกนี้...ดีจัง

/data/content/2014/04/24107/cms/e_abgnotvx2357.jpg

          ภาคีบางกอกนี้...ดีจัง โดยชุมชนบางกอกน้อย จัดค่ายจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำเครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง ที่วัดอัมพวา (เขตบางกอกน้อย) วันที่ 26-27 เมษายน 2557 โดยมี เยาวชนจำนวน 30 คนเข้าร่วมงาน อายุ 10-25 ปี

          การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและเข้าใจในเรื่องการทำพื้นที่ชุมชน 3 ดี บางกอกนี้...ดีจัง รวมถึงพัฒนาให้เยาวชนได้เกิดทักษะทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เก็บข้อมูลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และผลิตสื่อเพื่อสามารถถ่ายทอดและสื่อสารเรื่องราวในชุมชนได้ และเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการจัดการและกระบวนการสร้างพื้นที่ ชุมชน 3 ดี บางกอกนี้...ดีจัง

/data/content/2014/04/24107/cms/e_dfhkltuv1238.jpg

         ค่ายเยาวชนครั้งนี้ได้แบ่งเส้นทางการเรียนรู้ไว้ทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ

         เส้นทางที่1 ประกอบด้วย ชุมชนวันดงมูลเหล็ก ศึกษา วัดดงมูลเหล็ก(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลปั้น (พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) พีพีแมนชั่น (มีมุม ซอย ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง พื้นที่อันตราย)

- ชุมชนวัดรวก ศึกษา วัดรวก (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อดำ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศาลาการเปรียญ,ที่ทำการชุมชน.ชมรมผู้สูงอายุ,ลานเด็กเล่น (พื้นที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมของคนในชุมชน)

- ชุมชนวัดอัมพวา ศึกษา วัดอัมพวา(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถหลวงปู่แป้น (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ที่ทำการชุมชน (พื้นที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมของคนในชุมชน) หัวโค้งสะพานยาว (เป็นพื้นที่เสี่ยงในชุมชน เป็นพื้นที่มั่วสุ่ม)

          เส้นทางที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนตรอกข้าเม่า ศึกษา วัดสุทธาวาส (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตรอกข้าวเม่า (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน)

- บ้านทำขนมไทยข้าวเม่าหมี่ (พื้นที่สร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้การทำขนมไทยตามฤดูกาล) บ้านยายถาวร (พื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นต้น)

- ลานกีฬาร้าง (พื้นที่เสี่ยง)

- ชุมชนวัดครุฑ ศึกษา วัดครุฑ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อลอย (ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์หลวงพ่อลอยพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือ) สระน้ำโบราณ ลานกีฬา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน (แหล่งทำกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน)

- ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ศึกษา วัดโพธิ์เรียง (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ วิหารหลวงปู่ถม (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ต้นโพธิ์ที่ทำการชุมชน ชมรมจักรยาน บ้านภูมิปัญญาเรือกระทงน้อยกาบมะพร้าว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) ริมคลองเทวดา(พื้นที่เสี่ยงในชุมชน)

/data/content/2014/04/24107/cms/e_bgijknuwz569.jpg

         เส้นทางที่ 3 ประกอบด้วย ชุมชนวัดมะลิ ศึกษา วัดเพลงวิปัสสนา ,รถ ชักพระ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน) ศูนย์สุขภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้บ้านบิดกลีบบัว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) พื้นที่รกร้าง (พื้นที่เสี่ยงในชุมชน)

- ชุมชนวัดไชยทิศ ศึกษา วัดไชยทิศ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อเพชร ศาลาลมโชย ที่ทำการชุมชน บ้านขนมไทย บ้านสวน (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน) พื้นที่เสี่ยงในชุน

- ชุมชนวัดสุววณาราม ศึกษาวัดสุวรรณาราม (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน) ตลาด 100ปี หรือตลาดไร้คาน หัวเรือโบราณ บ้านป้านิด โรงรถจักร (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) พื้นที่รกร้าง (พื้นที่เสี่ยงในชุมชน)

 

 

          ที่มา: โครงการพื้นที่นี้ดีจัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม