สมาคมกรีฑาสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไทย

| |
อ่าน : 15,926

          เพิ่งผ่านไปหมาดๆ กับ “การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”  ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ปีนี้เป็นครั้งที่ 19 แล้ว และน่ายินดีที่มีผู้สูงอายุทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง

/data/content/2014/04/24016/cms/e_abdejmqrsty7.jpg

          “วิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย” เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมประลองความสามารถ และเป็นกุศโลบายหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุได้หันมาตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายด้วยการเล่นกีฬา

          “จะเห็นว่าการจัดแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้งทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ก็ถือเป็นงานกีฬาที่พวกเขารอคอยและได้ฝึกฝนเพื่อจะมาเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมหลายครั้งพบว่า ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้และเตรียมร่างกายให้มีศักยภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นักกีฬาสูงอายุทุกคนจะมองว่า การเล่นออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานั้น ถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของตนเอง” 

          นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยบอกอีกว่า นอกจากการจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อทดสอบสมรรถภาพแล้ว ทางสมาคมฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านวิชาการ เช่น การฝึกอบรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุอย่างไรได้ประโยชน์ การรับประทานอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดอบรมบุคลากรที่จะเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคด้วย

/data/content/2014/04/24016/cms/e_acdkpwxyz258.jpg

/data/content/2014/04/24016/cms/e_acdefhjnq256.jpg

          ย้นกลับไปดูกันหน่อยว่า “สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย” นั้น มีความเป็นมายังไงและทำงานอะไรบ้าง?

          สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย เดิมเป็นชมรมกรีฑาสูงอายุไทย เกิดจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักทางด้านการกีฬา หลังจากได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซีย (ปี ค.ศ. 1994) แล้วพบว่า นักกีฬาสูงอายุในต่างประเทศมีการรวมตัวและจัดกิจกรรมกันได้อย่างกว้างขวาง ก็มีความเห็นตรงกันในการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงจัดตั้งชมรมกรีฑาสูงอายุไทยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

/data/content/2014/04/24016/cms/e_abcjlnopquvy.jpg

          ปัจจุบันชมรมนี้ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมและได้รับอนุญาต จัดตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ภายใต้ชื่อ “สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย” โดยมี "นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส" ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย

          การจัดตั้ง “องค์กรกรีฑาผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางในการดำเนินกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านกรีฑาเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักกีฬากรีฑาสูงอายุทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักกีฬากรีฑาสูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลด ละ เลิกกิจกรรมที่ทำลายสุขภาพ

          นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการรณรงค์และสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สร้างความเสมอภาคของผู้สูงอายุในสังคมให้มีความมั่นใจ ด้วยความหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถนำพาผู้สูงวัยที่รักการกีฬาทั่วประเทศปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำต่อเนื่อง ตลอดจนบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการกีฬาของประเทศและเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชน

          กิจกรรมหลักของสมาคมกรีฑาสูงอายุไทย ที่ดำเนินการเป็นประจำ ได้แก่

          1. จัดแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์ประเทศไทย

          2. การส่งนักกีฬากรีฑาสูงอายุไปแข่งขันชิงแชมป์เอเซีย โดยจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี

          3. การจัดประชุมทางวิชาการ ในวันพบสมาชิกเป็นประจำทุกปี

          4. กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ

          สำหรับหลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป กลุ่มของอายุแบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 ปี ตามมาตรฐานสากลของการแข่งขันกีฬานานาชาติ ผู้สนใจสอบถามและติดต่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้ที่ ที่ทำการสมาคมซึ่งตั้งอยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย  ห้อง 207- 208 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 โทร. 0 2369 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaivaa.com/


 

          เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.co.th

          ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม