"ช่องแมว" จัดโครงการวัด-เทศบาลปลอดเหล้าฯ

| |
อ่าน : 5,940

         นายวิบูลย์ ไตรจรัสพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยดื่มเหล้าทุกเทศกาลที่อยากดื่ม ไม่เว้นแม้แต่วันโกน วันพระ หรือแม้แต่งานบวช งานศพ การทำบุญในโอกาสต่างๆ ที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างเรียบง่าย แต่ญาติโยมทั้งหลายยังนำสุราหรือน้ำเมาเข้ามาเป็นส่วนประกอบของงานอยู่เสมอ ยิ่งในชุมชนต่างๆ บรรยากาศที่ว่านี้แทบจะพบเห็นได้ทุกสถานที่จัดงาน จนจะกลายเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติไปเสียแล้ว ทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก และไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

/data/content/2014/04/23997/cms/e_efgknopqsxy4.jpg

         นายกเทศมนตรีตำบลช่องแมว กล่าวอีกว่า ดังนั้นศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐควรต้องมีผู้นำทางจิตวิญญาณที่กล้าหาญ และกล้าชี้นำพุทธศาสนิกชนในทางที่ถูกต้องด้วย ชาวพุทธเราทั่วไปมักใช้โอกาสของวันสำคัญทางศาสนา เลิกละนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองตลอดไปหรือชั่วครั้งชั่วคราว และด้วยเหตุชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ผูกพันเกี่ยวกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย ผู้นำสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะโน้มน้าวจิตใจของผู้คนให้มีความคิดเห็นไปในทางที่ถูกต้อง รวมถึงกล้าขัดเกลาในสิ่งที่ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเห็นผิดเป็นชอบด้วย เมื่อคนกลุ่มหนึ่งประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมที่นำเอาเหล้าซึ่งเป็นอบายมุข ข้อห้ามศีลข้อที่ 5 นั้น เข้ามาดื่มในวัดอย่างน่ารังเกียจ วัดควรบอกตักเตือนฆราวาส ผู้อ่อนต่อธรรมะให้รู้จักกาลเทศะที่เหมาะสม

         นายวิบูลย์ ยังกล่าวถึงโครงการเทศบาลปลอดเหล้าของเทศบาลตำบลช่องแมว ว่า นับเป็นการเริ่มต้นโครงการที่ดีที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจในการที่จะทำให้เทศบาลตำบลช่องแมวดีขึ้น ในการที่จะทำให้เขตพื้นที่ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง ที่ผ่านมาทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์จัดโครงการ "โคราชวัดปลอดเหล้า" หลายๆ วัดในจังหวัดนครราชสีมาได้ทำมาแล้วก็มีและมีจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาได้ทำเป็นตัวอย่างนำร่องที่มีการรวมพลังภาคีหลายภาคหลายส่วนองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และ สสส. ที่จะดำเนินการหาจุดยึดหมายจุดแรกที่จะสร้างกระแสและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวตำบลช่องแมวห่างไกลจากการดื่มเหล้า

        ซึ่งเป้าหมายก็คือตนเองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่และข้าราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ปลอดจากแอลกอฮอล์ ซึ่งเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุก คนรวมทั้งพี่น้องประชาชนจะต้องไม่นำสุรา หรือสิ่งของมึนเมาพร้อมทั้งอบายมุขต่างๆ เข้ามาดื่มในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลช่องแมวอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ หากตรวจพบว่ามีข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนจะมีการลงโทษและส่งเข้าไปช่วยทำความสะอาดที่วัดและสำนักสงฆ์ที่มีในตำบลช่องแมวทุกแห่ง นี่เป็นแค่มาตรการเบาๆ เพื่อสรรค์สร้างสังคมให้ปลอดจากอบายมุข โดยเฉพาะเหล้า เบียร์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน และยิ่งช่วงนี้ด้วยแล้วเป็นยุคข้าวยากหมากแพง จึงควรช่วยกันประหยัด แล้วหันมาบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์กันจะดีกว่า

 

         ที่มา: เว็บไซต์สต็อปดริ้งค์ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปู่ย่า  นิ้วด้วน  ผมทำสี  องค์กรชุมชน/ท้องถิ่น  ตำบลสุขภาวะ ครัวเรือน กะปาง การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ  ขยะในชุมชน  วิกฤติอาหารโลก  แดดร้อน  เครือข่ายประชาคมงดเหล้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ข่าวดีจากบ้านวาใหญ่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ยิ้มได้เมื่อภัยมา แนะชุมชนสู้ภัยพิบัติ เรื่องเล่าจากลำน้ำเข็ก 8 ก. เอาอยู่ ดร.กิติชัย รัตนะ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  สังคมสุขภาวะ  ระบบขนส่ง  ก้อย” รัชวินทร์  เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า  ยาฆ่าเชื้อหรือยาต้านจุลชีพ  พฤติกรรมเด็ก  นมัสเต จ๊ะเอ๋บ๊ายบาย  ห่างไกลวัด