เปิดนิทรรศการหนังสั้น ส่งเสริมวัฒนธรรม

| |
อ่าน : 5,377

          เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน คนที่หนึ่ง​ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล

/data/content/2014/04/23953/cms/e_ehkorsty3478.jpg

           โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ณ อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

            หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 5 ทีม ที่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พ.ค. เพื่อเผยแพร่ผลงานเยาวชน ให้แก่ สส. สว. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรรัฐสภา ทั้งนี้จะนำผลงานทั้งหมดจัดทำเป็น cd จัดส่งให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สกอ. เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม