`สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์` ต่อยอดความรู้ ขยายสู่ชุมชน

| |
อ่าน : 18,068

          ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 อย่างเต็มตัวแล้ว สำหรับโครงการ "สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์" ค่ายผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพด้านกีฬาและออกกำลังกาย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

/data/content/2014/04/23939/cms/e_degjkopqvz35.jpg

          อาจารย์วายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ ด้านกีฬาและออกกำลังกาย ประจำปี 2557 เล่าว่า แรกเริ่มเดิมทีนั้นทางโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้เยาวชนที่มีอายุ 12 – 15 ปี ได้รู้จักรักการออกกำลังกายและมีทักษะในการกีฬาเบื้องต้น เพราะเห็นความสำคัญว่า หากเด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังที่ดี พวกเขาจะสามารถพัฒนาตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มใจ เข้าใจ พร้อมปฏิบัติได้นั้น นำไปเผยแพร่ต่อในชุมชน บ้าน โรงเรียน

          “สำหรับ โครงการ "สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014” นี้ มีการจัดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาผู้นำชุมชน ซึ่งจะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาอบรมไปพร้อมๆ กัน ในส่วนของผู้นำชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้ว พวกเขาจะสามารถจัดค่ายพักแรมเชิงกีฬาและการออกกำลังกายในชุมชนของตนเองได้ อีกทั้งในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ใหญ่จะมีโอกาสไปดูการฝึกของเด็กๆ ด้วย ก็เหมือนเป็นการออกภาคสนาม เพื่อดูการปฏิบัติจริงๆ”

/data/content/2014/04/23939/cms/e_befimnptw457.jpg

/data/content/2014/04/23939/cms/e_dejkluvxy345.jpg

          อาจารย์วายุ เล่าถึงคุณสมบัติของเด็กๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมว่า เด็กที่จะเข้ามาต้องยึดเรื่องอายุเป็นหลัก คืออายุระหว่าง 12 – 15 ปี และต้องมีทักษะพื้นฐานในด้านกีฬาอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย ร่างกายแข็งแรงและต้องมีใจรักในการทำกิจกรรม เช่น เด็กต้องร้องรำทำเพลง อยู่ค่ายพักแรม และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังต้องชอบกีฬา ชอบกิจกรรม และกล้าแสดงออก

          “รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นเหมือนการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อเด็กๆ จะได้เกิดความสามัคคีกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เราเน้นให้ทุกคนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะการเป็นนักกีฬาที่ดี ต้องมีกติกา ถ้าในเบื้องต้นเราไม่รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ไม่รู้จักการตรงต่อเวลา ไม่มีรู้จักความซื่อสัตย์สุจริต พอไปเล่นกีฬาก็โกงอย่างเดียว ก็จะเอาเปรียบในเชิงกีฬาอีก ดังนั้นหลักในการให้ความรู้ต้องผูกใจคนให้สมัครสมานสามัคคีก่อน ซึ่งนอกจากการเป็นนักกีฬาที่ดีนั้น ยังฝึกความเป็นอยู่ และยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณด้วย”

          “สิ่งหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ออกมาดีได้ เพราะเรามีการสนับสนุนที่ดี มีทีมงานที่ดี และมีทีมพี่เลี้ยงที่ดี เด็กๆ ที่เคยผ่านการอบรมจากค่ายรุ่นก่อนๆ ที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้กลับมาร่วมงานกันอีก ทำให้พี่เลี้ยงอินกับผู้เข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดจึงเป็นเหมือนพี่น้อง พ่อกับลูก ทุกคนสนุกสนาน และสบายใจ”

/data/content/2014/04/23939/cms/e_cdefikrv1689.jpg

/data/content/2014/04/23939/cms/e_bghijkntx289.jpg

          สำหรับการฝึกอบรมจะครอบคลุมทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ โดยการฝึกสอนของโค้ชมืออาชีพระดับทีมชาติ เพราะพวกเขาเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาเฉพาะด้านมากๆ สามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี เด็กๆ จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากการอบรมมีเวลาสั้นๆ เพียง 4 คืน 5 วัน กระบวนการทุกอย่างจึงมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างดี รวมถึงมีการประเมินผลด้วย ทุกคนทุ่มเทมาก โดยมีการประชุมและวางแผนการทำงานร่วมกันทุกวัน 

          “ผมลงมาเล่นกับเด็กๆ ด้วยใจรักและอาสาสมัคร เราได้เห็นว่าทีมงานทุกคนต่างทุ่มเทด้วยจิตอาสา ทุกคนมีใจรักเด็ก และการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้พวกเราร่าเริงแจ่มใส เราไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพ แต่เราถือว่ากำลังประโยชน์ให้สังคม ผมอายุเยอะแล้วแต่การมากินนอนกับเด็กๆ ในค่ายนี้ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา และอินกับเด็กมาก เวลาเด็กร้องไห้ เรายังร้องเลย” ผู้อำนวยการค่ายฯ เล่า

          ผู้อำนวยการค่ายฯ ยังทิ้งท้ายถึงผลตอบรับจากการทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าดีมากๆ ซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้มีการขยายผลและต่อยอดสักปีละ 10 รุ่น เพราะเด็กๆ จะมีเวลาการปิดเทอมยาวนานขึ้น และสามารถกระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างทั่วถึง

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2508-8274

 

 

          เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

          ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม