เด็กไทยรักการอ่าน ขยายสู่เด็กโตและเด็กขาดโอกาส

| |
อ่าน : 4,531

          โครงการ Read Thailand :  อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการนี้ถือว่าขับเคลื่อนการจุดประกายในการรักการอ่านหนังสือได้สำเร็จคือ การปลูกฝังการรักการอ่าน และจะทำต่อเนื่องขยายไปยังกลุ่มเด็กโต และเด็กขาดโอกาส

/data/content/2014/04/23820/cms/bcijkloqwz68.png

          ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ ที  เค ปาร์ค ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ลออ ตั้งคารวคุณ) และ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จัดโครงการ “Read Thailand :  อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2556-เม.ย. 2557 เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ และเมื่อเร็ว ๆ นี้  ได้มีการจัดงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้านการมีส่วนร่วมของ โรงเรียนจากทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และโรงเรียน ตชด. รวมเกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนที่อยู่ในข่ายวัดผลโดยตรงนับแสนคน และส่งผลดีต่อนักเรียนอีกนับล้านคน ถือว่าขับเคลื่อนการจุดประกายในการรักการอ่านหนังสือได้สำเร็จคือ การปลูกฝังการรักการอ่าน เพื่อถวายเจ้าฟ้านักอ่าน หากแต่จะไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้าเราไม่ทำต่อเนื่อง เพราะว่าจะทำในครั้งเดียว ปีเดียว คงเป็นไปไม่ได้  ในฐานะที่เป็นองค์กรส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ก็อยากจะทำต่อเนื่อง อีกทั้งการประกวดครั้งนี้ ทำให้เห็นประจักษ์ถึงโรงเรียนที่มีความพร้อมและโรงเรียนที่ค่อนข้างจะขาดโอกาส เช่น โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ที่มาจาก อ.บันนังสตา จ.ยะลา หรือโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี เป็นต้น

/data/content/2014/04/23820/cms/efgjlopst169.png

         “ขณะที่เห็นบันทึกรักการอ่านของเด็ก ๆ แม้กระทั่งจากบันนังสตา ที่ต้องใช้ภาษามลายูท้องถิ่น และต้องเรียน 3-4 ภาษาควบคู่กันไป แต่พวกเขาได้สัมผัสหนังสือพระราชนิพนธ์ และอ่านแล้วก็มาทำเป็นบันทึกรักการอ่าน ซึ่งเป็นผลงานที่เห็นกับตา เช่น หนังสือป๊อบอัพ หรือบางโรงเรียนมีความคิดริเริ่ม ทำจิ๊กซอว์ภาพต่อ จากหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เมื่อก่อนเด็ก ๆ อาจไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ตอนนี้เด็กได้อ่านหนังสือจริง ๆ ในการประกวดได้ซักถามเด็กจนเห็นได้ว่าได้อ่านหนังสือจริง ๆ ไม่ใช่ผักชีโรยหน้า เด็กเอ่ยชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เรานึกไม่ถึงว่าจะอ่าน เช่น เรื่องโรมันสัญจร เป็นต้น  สำหรับโครงการรีด ไทยแลนด์ ฯ กำลังวางแผนจะดำเนินการในเด็กโต และจะเอื้อกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส เพราะวันนี้สิ่งหนึ่งที่ดีใจมากคือ หลายโรงเรียน ชนะใจกรรมการ อย่างหนึ่งว่า ได้มีการทำ การส่งเสริมการอ่านกับเด็กแอลดี จำนวนมาก หยิบยื่นโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเด็กที่ปกติ และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา”

         ภายในงานประกาศผลยังมีการจัดนิทรรศการจาก 37 โรงเรียน ที่เข้ารอบ  ด้วยผลงานอันสร้างสรรค์ จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความน่าสนใจ ส่วนผลการประกวดโรงเรียนที่ชนะเลิศการอ่านทั้ง 3 ประเภท ได้แก่  รร.ปัณณวิชญ์  จ.พระนคร ศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 300 คนขึ้นไป), รร.บ้านดอนสูง จ.ตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดกลาง (มีนักเรียน 150-300 คน) และ รร.วัดท่าแค จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 150 คน) ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 40,000 บาท และได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ นอกจากนี้ นักเรียนที่เป็นผู้นำเสนอผลงานชนะเลิศได้รับรางวัล 5,000 บาท เป็นทุนการศึกษาด้วย

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม