‘สื่อสร้างสุข’ ผ่านเคเบิลทีวีไทย เพื่อสุขภาวะชุมชน

| |
อ่าน : 14,915

/data/content/2014/04/23819/cms/cdghilmoru46.jpg

          แม้ว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเติบโตอย่างรวดเร็ว “สื่อโทรทัศน์” ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ประชาชนนิยมใช้ติดตามข่าวสารและความบันเทิงมากที่สุด การดูโทรทัศน์จึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต รวมถึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบและทิศทางของผู้คนในสังคมไทยด้วย

          ด้วยเหตุนี้ “โครงการสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน” จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาเนื้อหาข่าวสารสร้างเสริมสุขภาวะท้องถิ่นในช่องทางสื่อเคเบิลทีวี ทั้งการถ่ายทอดทางด้านเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ ของคนในพื้นที่ โดยมีสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนการสื่อสารนี้ไปสู่ภาคประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมให้สื่อโทรทัศน์ เป็นพลังหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งทางทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้น

          ภัทรมน ทองในแก้ว ผู้ประสานงานโครงการสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน เล่าถึงบทบาทของสื่อเคเบิลทีวีต่อการพัฒนาสุขภาวะว่า ปัจจุบันวงการสื่อมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี และการผลิตรายการ ทุกวันนี้ “สื่อเคเบิลทีวี” จึงเข้ามามีบทบาทเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ต่อปี

          ผู้ประสานงานโครงการฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า การดำเนินการของโครงการฯ หรือที่เรียกว่า ‘สื่อสร้างสุข’ มีขึ้นเพื่อร่วมยกระดับและขับเคลื่อนเนื้อหาข่าวที่ดี รายการที่เด่น และเน้นการสร้างสุขภาวะ โดยผู้ประกอบการเคเบิลและสถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นสามารถส่งผลงานสื่อสร้างสุขภาวะเข้าร่วมประกวด โดยจะถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ ภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ ก็ได้

          “ขณะเดียวกันสถานีเคเบิลทีวีในท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็นสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เน้นการผลิตรายงานข่าวและสารคดีโทรทัศน์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อผู้ชม รวมถึงโอกาสที่สื่อเคเบิลจะเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังสื่อให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม”

          นอกจากการสร้างความร่วมมือในการผลิตรายการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเคเบิลแล้ว ยังมีการสร้างสรรค์สื่อเพื่อยกระดับการทำงานข่าวในพื้นที่ โดยมีวิทยากรทีมข่าวระดับประเทศร่วมผลิต ที่จะช่วยนำเสนอข่าวดีมีสาระ สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน และสังคมน่าอยู่ ได้แก่ รายการ ปฏิบัติการข่าวดี ถ่ายทอดในทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 - 21.55 น. และรายการ ข่าวดีจะดัง ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 20.55 น. - 21.00 น. ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์)

          ภัทรมน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ได้มีการผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างทีมผู้ผลิตรายการ นักข่าวท้องถิ่น นิสิต นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมสุขภาวะ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษาผ่านช่องทางการนำเสนอ สื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่น

          “การจัดการประกวดสื่อสร้างสุข ไม่ได้ต้องการให้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นการเปิดโอกาส สร้างเวที นำข้อมูลท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพแก่ประชาชนต่อไป”

          เห็นได้ชัดว่า เพียงมี ‘พลังทางความคิด’ ในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีมีคุณภาพ บวกกับ ’ช่องทางที่ดี’ ในการเชื่อมต่อกับท้องถิ่น การสร้างพลังในการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนในสังคม ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 

           เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม