มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย
| |
อ่าน : 4,270

           สสย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ

/data/content/2014/04/23809/cms/bcdfjswxyz57.jpg

           เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ภาคีเครือข่ายกลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. ประกอบด้วย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150แห่ง ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

           โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาเด็ก ในการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ให้เกิดทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เด็กสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาวะดีครบทุกด้านและเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยเน้นพัฒนาการและการสร้างคุณสมบัติพึงประสงค์ได้แก่ 1.อารมณ์ (ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ใช้ความรุนแรง มีความเมตตา)  2. ความสัมพันธ์ ความรู้จักผูกพัน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 3. สติปัญญา ทักษะในการแก้ปัญหา พึ่งตนเอง 4. วินัย  มีความรับผิดชอบ รู้จักถูกผิด 5. จิตสาธารณะ  รักท้องถิ่นของตนเอง คิดถึงส่วนรวม

           ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คุณครูที่เข้าร่วม ได้เรียนรู้แนวคิดกระบวนการสื่อสร้างสรรค์กับการสร้างพลเมืองเด็ก กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการ/การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพลเมืองเด็ก ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เล่นและเรียนรู้ การใช้สื่อหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาพลเมืองเด็ก และการใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาพลเมืองเด็ก เพื่อจะนำไปประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

 

 

           ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม