สร้างครอบครัว 'รักการอ่าน'

| |
อ่าน : 12,905

          ผลสำรวจจาก สสส. เมื่อเดือนสิงหาคม 56 ที่ผ่านมา พบว่าต้นแบบในเรื่องรักการอ่าน มีพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือ ลุง ป้า น้า อาและปู่ ย่า ตา ยาย จะเห็นได้ว่า ครอบครัวมีอิทธิพล อย่างมากในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แล้วจะเริ่มสร้างครอบครัวรักการอ่านได้อย่างไรบ้าง ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีวิธีมาแนะนำค่ะ

/data/content/2014/04/23744/cms/adgmnoprsty5.png

 

           ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม