สร้างครอบครัว 'รักการอ่าน'

| |
อ่าน : 12,738

          ผลสำรวจจาก สสส. เมื่อเดือนสิงหาคม 56 ที่ผ่านมา พบว่าต้นแบบในเรื่องรักการอ่าน มีพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือ ลุง ป้า น้า อาและปู่ ย่า ตา ยาย จะเห็นได้ว่า ครอบครัวมีอิทธิพล อย่างมากในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แล้วจะเริ่มสร้างครอบครัวรักการอ่านได้อย่างไรบ้าง ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีวิธีมาแนะนำค่ะ

/data/content/2014/04/23744/cms/adgmnoprsty5.png

 

           ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พาสาติก  องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  อิทธิพล  ผู้หญิงถึงผู้หญิง  ไม้ขุดล้อม  กู้วิกฤติ  ยูโร 2012  นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  สิริมงคล  วัดเขาวง  สงฆ์ไทยไกลโรค  ทางหนีไฟ  สื่อวิทยุ  อัมพาต  อ่อนแรง  ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา  เกมส์  ภาคี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ความมั่นคงทางอาหาร จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ครัวชุมชน อาหาร วิกฤติขาดแคลนอาหาร  กติกาการเล่นเกม  การสร้างรายได้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภัยจากโทรศัพท์มือถือ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ คัดเลือก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือก คุณสมบัติ  กร้าวร้าว