ปิดเทอมนี้ 'สนุก' แน่นอน

| |
อ่าน : 11,324

         สวท. หนุนเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมปิดเทอม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดรับเด็ก 8-18 ปี ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2557 ที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น  ศูนย์กีฬา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

/data/content/2014/04/23743/cms/acehkmuwy146.jpg

          นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กล่าวว่า ในช่วงปิดเทอมนี้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ได้กำหนดจัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  พัฒนาความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองระหว่างปิดภาคเรียน โดยจะเปิดรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง  8 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2557 ที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น  ศูนย์กีฬา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

/data/content/2014/04/23743/cms/afikmopuvx49.jpg

          สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้านกีฬาดยจะฝึกสอนการเล่นกีฬาที่ถูกต้องให้กับเยาวชน  เช่น  ฟุตบอล ว่ายน้ำ เทนนิส เทควันโด และอื่นๆ รวมถึงกีฬาทางน้ำ เช่น เรือใบ เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนันทนาการ ได้แก่  ดนตรีไทย  เช่น  ขิม ขลุ่ย ระนาด  ดนตรีสากล  เช่น  กีตาร์  คีย์บอร์ด กลอง การสอนขับร้องเพลงไทยและสากล  นาฏศิลป์ไทยและสากล  สอนศิลปะการวาดภาพระบายสี  ศิลปะประดิษฐ์  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ใหม่ให้กับเด็กและเยาวชน  อาทิ  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดการ์ตูน จัดกิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมทัศนศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดการเรียนด้านการแสดงด้วย

          โดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ในงานมีการจัดบูธกิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กว่า 20 บูธ เช่น กิจกรรมด้านกีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬาทางน้ำ เป็นต้น มีการแสดงบนเวทีของสมาชิกศูนย์เยาวชนฯ และศูนย์กีฬา ที่ผ่านการฝึกอบรม เช่น การแสดงดนตรี ขับร้องเพลง เทควันโด มวยไทย เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์เยาวชนฯ ศูนย์กีฬา เด็ก และเยาวชนทั่วไปกว่า 2,000 คน

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม