ครูต้นแบบเท่าทันสื่อ

| |
อ่าน : 4,482

         3 เม.ย. 57 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจับมือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการปฏิบัติการครูเท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.57 เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการแผนการสอนเท่าทันสื่อสู่รายวิชา เพื่อพัฒนาเป็นแผนการสอนนำร่องนโยบายเท่าทันสื่อในโรงเรียน

/data/content/2014/04/23726/cms/aeilnortw137.jpg

         นางสาวเข็มพร  วิรุฬราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า มีการขับเคลื่อนเรื่องสื่อโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือ มพด. แต่คนในสังคมไม่ค่อยรู้ ในปัจจุบัน สังคมมีความซับซ้อน เรื่องสื่อมีอิทธิพลต่อคนในสังคมมาก ทางเราเลยจับมือร่วมกันกับ กสทช. สพฐ. และองค์กรด้านพัฒนาเด็กอีกหลายองค์กร ทำงานเรื่องเท่าทันสื่อ โดยเฉพาะเด็กๆ

        จึงได้ชวนคุณครูเข้ามาร่วมเรียนรู้ว่ากระบวนการ ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ มีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณครูได้นำไปบูรณาการกับวิชาเรียน ซึ่งในต่างประเทศมีการบูรณาการในวิชาเรียน สอนเด็ก อย่างมากมาย  ในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบในการนำไปจัดอบรมเรื่องการเท่าทันสื่อ ให้กับคุณครูอีกหลายคน   และโอกาสนี้ก็จะชวนคุณครูมาเป็นคณะทำงานในการพัฒนาหลักสูตรการเท่าทันสื่อให้เป็นหลักสูตรในชั้นเรียน ให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญของสังคมไทยต่อไป

/data/content/2014/04/23726/cms/acikmntvxy68.jpg

        “การอบรมครั้งนี้ ต้องการให้ครูจัดทำร่างแผนการสอน เท่าทันสื่อบูรณาการเข้ากับรายวิชา พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการสอนเท่าทันสื่อบูรณาการเข้ากับสาระวิชา ตามข้อเสนอแนะ ทดลองใช้แผนการสอน   จนถึงเกิดคณะทำงานประชุมนำเสนอผลการใช้ผลการอน ปรับปรุง และนำไปเป็นแผนการสอนเท่าทันสื่อบูรณาการเข้ากับสาระรายวิชาฉบับสมบูรณ์” ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าว

        การเข้าร่วมกันอบรมครั้งนี้มีคุณครูจาก 5 รายวิชาเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ภาควิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ การงานอาชีพ และเทคโนโลยีและศิลปะจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งในระดับประถมปลายและมัธยมต้น มีครูเข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน

 

 

         ที่มา :  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม