"ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร" งานวัดลอยฟ้า

| |
อ่าน : 10,807

          "หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ" (สวนโมกข์กรุงเทพ) ได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีทางธรรมมากกว่า 100 องค์กร ร่วมกันจัด "งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 จิตตนคร The Hidden Capital" ระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย.2557 เวลา 10.00-21.30 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

/data/content/2014/04/23722/cms/gkmoqrsuwy79.jpg

          นับเป็นความต่อเนื่องจากงานวัดลอยฟ้าครั้งที่ 1 พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขึ้น ด้วยการจำลอง "จิตตนคร" จากพระนิพนธ์ในรูปแบบมหกรรมและนิทรรศการทางธรรมมิติใหม่ มีเป้าหมายสำคัญที่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่

          "งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 จิตตนคร The Hidden Capital" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสักการะถวายเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นการย้ำว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงค่าจะยังได้รับการสืบสานต่อในปีที่ 101  มี 2 ชุดนิทรรศการสำคัญ คือ "ญาณสังวรเถรธรรม" ที่แสดงให้ประจักษ์ในองค์คุณ 10 ประการของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นเถรธรรม 10 ที่หมายถึงคุณธรรมของพระเถระอันควรแก่การรับรู้อย่างยิ่ง และ "จิตตนคร" พระนิพนธ์ในรูปแบบของละครวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการบริหารจิตถึง 92 ตอน ในเชิงอุปมามีตัวละครที่แฝงข้อธรรมสำคัญว่าด้วยกระบวนการทางจิตใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง สนุกสนาน

          โดยจำลองเป็น 5 ฉากสำคัญของเนื้อเรื่องเต็มพื้นที่ 8,000 ตารางเมตรของรอยัลพารากอนฮอลล์ คือ ไตรภูมิโลก จิตตนิทรรศน์ กองทัพมรรค โรงแสดงธรรม และห้องบริหารจิต พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจิตอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย เสวนา อภิปราย สวดมนต์ จิตตภาวนา นานาครูบาอาจารย์นับสิบสำนักนัดแสดงธรรมครั้งใหญ่ตลอด 5 วัน พร้อมแนะนำการบริหารจิต 10 พระอาจารย์ใหญ่ นำโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ศิษย์หลวงตามหาบัว, พระอาจารย์มานพ อุปสโม, พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์, พระอาจารย์ชยสาโร ฯลฯ

          พิเศษที่ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงรวมพลแสดงธรรมรูปแบบใหม่ทั้งละครเวที หุ่นสาย คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ โดยเฉพาะการจัดละครเวทีครั้งสำคัญของเมืองไทยในชื่อว่า "จิตตา กับ นาคร" โดยนำเค้าโครงพระนิพนธ์ "จิตตนคร" ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ มาเรียบเรียงเขียนบทและกำกับการแสดงโดย นิกร แซ่ตั้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2553 นำแสดงโดย เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา, โอ๊ต วรวุฒิ นิยมทรัพย์, อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, ปุยฝ้าย เอเอฟ 4-ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล และแม็ค เอเอฟ 6-วีรคณิศร์ วัฒนกานต์กุล,

          นอกจากนี้ ยังมีเหล่านักร้องชื่อดัง อาทิ ปาน ธนพร แวกประยูร และคณะศิลปินบัวลอย, มาลีวัลย์ เจมิน่า และคณะยุวพุทธฯ, ป๊อด โมเดิร์นด็อก, ทฤษฎี ณ พัทลุง, บี๋ คณาคำ อภิรดี กับคณะธรรมคีตะ ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ซึ่งอำนวยเพลงโดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, หมู่บ้านพลัมกับสถาบันดุริยางคศิลป์ มหา วิทยาลัยมหิดล อาสาจัดเป็นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ในโรงแสดงธรรม ฯลฯ

          สำหรับ 2 กิจกรรมสุดพิเศษ คือ การแสดงหุ่นสายสื่อผสม พุทธจินตนิทาน "จิตตนคร" โดยคณะหุ่นสายเสมา กำกับการแสดงโดยนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2550 เรียบเรียงเพลงประกอบโดยณรงค์ ปรางเจริญ ศิลปิน ศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2550 และเจ้าของรางวัลระดับโลกหลายรายการ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

          พลาดไม่ได้กับการแสดงธรรมปิดงาน "ธรรมดาเดินแบบ" ในชุด "ธรรมะศรัทธา" ครั้งแรกและครั้งสำคัญของการรวมพลังจิตศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้า โดย 9 ดีไซเนอร์วงการแฟชั่น และ 45 นางแบบและนายแบบมาจัดรายการแฟชั่นโชว์ที่แฝงธรรมครั้งแรกและครั้งเดียวในโอกาสนี้ให้สมกับวาระอันสำคัญ

          นอกจากนี้ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร และคณะศิษย์ได้คัดสรร 5 สุดยอดหนังสือคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นกรณีพิเศษในงานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 รวมทั้งเล่มสำคัญคือ สัมมาทิฏฐิ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจทานต้นฉบับ และญาณสังวร 101 สารธรรม ที่เป็นหนังสือโฉมใหม่ พร้อม QR code สามารถเปิดฟัง ดู ชม เสียงและภาพเจ้าพระคุณสมเด็จตรงตามเนื้อหาในเล่ม

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมาย เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทร.08-6311-0900

 

 

          ที่มา :  เว็บไซต์ข่าวสด

          ขอบคุณภาพ : แฟนเพจ "งานวัดลอยฟ้า : จิตตนคร"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

บ้านเกร็ดตระการ  จัดเลี้ยง  ท้องถิ่นน่าอยู่  Young Love รักเป็นปลอดภัย  เกลือสมุทร  ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ภรรยา  ปิดเทอม  ประกาศสังฆมติ  พัฒนาทักษะชีวิต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ คัดเลือก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือก คุณสมบัติ  มูลนิธิสยามกัมมาจล  โขน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการด้านการประเมินผล รับสมัครงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การสร้างความเข้าใจ คัดเลือกบุคลากร ดูแลสุขภาพของตัวเอง อาสาสมัคร  มหกรรม  เ้ส้นเลือด  กระทรวงศึกษาธิการ  จักรยาน บ้านดงกลาง  ดูดซึมโปรตีน  อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา  รังแครังควาน  thaicycling  ขนมไทย  เฮง  การปลูกผักกินเอง