ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย

| |
อ่าน : 4,416

          กมธ.วุฒิฯ-สสส.ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย มอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” แก่เยาวชน

/data/content/2014/04/23714/cms/bdjnopvz1235.jpg

          ที่รัฐสภา วันที่ 2 เม.ย.2557 มรว.วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยรางวัลเป็นเงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร พร้อมกันนี้ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” 1 รางวัลที่สนับสนุนโดย สสส.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

          มรว.วุฒิเลิศ กล่าวว่าโครงการประกวดภาพยนต์สั้นดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือจาก 11 องค์กร อาทิ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงท่องเที่ยวฯ , กรุงเทพฯ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนและประเพณีไทยดั้งเดิมของท้องถิ่น ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอันงดงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการผลิตภาพยนต์สั้น

/data/content/2014/04/23714/cms/bckloqrw1467.jpg

        ทั้งนี้ ภาพยนต์เรื่อง “วิถีตรุษไท” ร.ร.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) , ภาพยนต์เรื่อง “คำยาย:ประเพณีสู่ขวัญม้อน (สู่ขวัญตัวไหม)" ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) , ภาพยนต์เรื่อง “สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา , ภาพยนต์เรื่อง “1512 ฉันร้องสวัสดี” ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษา และรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” ได้แก่ภาพยนต์เรื่อง “เมื่อวันวาน” ร.ร.หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

 

 

         ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม