ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย

| |
อ่าน : 4,013

          กมธ.วุฒิฯ-สสส.ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย มอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” แก่เยาวชน

/data/content/2014/04/23714/cms/bdjnopvz1235.jpg

          ที่รัฐสภา วันที่ 2 เม.ย.2557 มรว.วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยรางวัลเป็นเงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร พร้อมกันนี้ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” 1 รางวัลที่สนับสนุนโดย สสส.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

          มรว.วุฒิเลิศ กล่าวว่าโครงการประกวดภาพยนต์สั้นดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือจาก 11 องค์กร อาทิ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงท่องเที่ยวฯ , กรุงเทพฯ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนและประเพณีไทยดั้งเดิมของท้องถิ่น ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอันงดงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการผลิตภาพยนต์สั้น

/data/content/2014/04/23714/cms/bckloqrw1467.jpg

        ทั้งนี้ ภาพยนต์เรื่อง “วิถีตรุษไท” ร.ร.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) , ภาพยนต์เรื่อง “คำยาย:ประเพณีสู่ขวัญม้อน (สู่ขวัญตัวไหม)" ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) , ภาพยนต์เรื่อง “สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา , ภาพยนต์เรื่อง “1512 ฉันร้องสวัสดี” ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษา และรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” ได้แก่ภาพยนต์เรื่อง “เมื่อวันวาน” ร.ร.หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

 

 

         ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แผงอาหาร  พลังนมแม่  ตลาดน้อย  รู้ทัน-เลี่ยงโรคภัยที่มากับฝน  ปัญหาเศรษฐกิจ  เส้นเลือด  ผลไม้สด  ชาวต่างชาติ  ถึงแก่ชีวิต  ผ้าห่ม  เบอร์รี่  ศคบ.  สอนลูก  พัฒนา เศรษฐกิจ  การบำเพ็ญทานมัย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  ธรรมชาติบำบัด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว วิถีสุข ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 งดเหล้าเข้าพรรษา ละบาป รับบุญ ประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย  รับประทาน  สื่่อสารการตลาด  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม