ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย

| |
อ่าน : 3,906

          กมธ.วุฒิฯ-สสส.ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย มอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” แก่เยาวชน

/data/content/2014/04/23714/cms/bdjnopvz1235.jpg

          ที่รัฐสภา วันที่ 2 เม.ย.2557 มรว.วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยรางวัลเป็นเงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร พร้อมกันนี้ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” 1 รางวัลที่สนับสนุนโดย สสส.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

          มรว.วุฒิเลิศ กล่าวว่าโครงการประกวดภาพยนต์สั้นดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือจาก 11 องค์กร อาทิ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงท่องเที่ยวฯ , กรุงเทพฯ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนและประเพณีไทยดั้งเดิมของท้องถิ่น ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอันงดงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการผลิตภาพยนต์สั้น

/data/content/2014/04/23714/cms/bckloqrw1467.jpg

        ทั้งนี้ ภาพยนต์เรื่อง “วิถีตรุษไท” ร.ร.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) , ภาพยนต์เรื่อง “คำยาย:ประเพณีสู่ขวัญม้อน (สู่ขวัญตัวไหม)" ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) , ภาพยนต์เรื่อง “สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา , ภาพยนต์เรื่อง “1512 ฉันร้องสวัสดี” ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษา และรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” ได้แก่ภาพยนต์เรื่อง “เมื่อวันวาน” ร.ร.หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

 

 

         ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สงกรานต์ไทยดั้งเดิม  การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4  ฟังเพลง music  เกษตรธรรมชาติ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 smoke free school bangkok  พอใจ  เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม  ควบคุมการบริโภคยาสูบ  กลุ่มพลังต้นกล้า  สุริยเดว ทรีปาตี  จินตนาการ  แรงอธิษฐาน  ไขมันร้าย  โรคระบาด  โรงเรียนศาลาคู้  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปตลาดน้ำดอนหวาย ปั่นไปตลาดน้ำคลองลัดมะยม รีไซลเคิลจักรยานที่พะเยา ปั่นรอบขาที่เก้าสิบห้า  งานบ้านปลอดอบายมุข  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  สบู่ถ่าน  งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม