ตื่นเพื่อตัวเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น ปี 2

| |
อ่าน : 4,470

          โครงการ ‘NEW HEART NEW WORLD : โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง’ ในปี พ.ศ.2555 นำเสนอเนื้อหาเรื่องการเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพผ่านหนังสือและคลิปบันทึกบทสัมภาษณ์ และชักชวนให้ผู้อ่านทำความเข้าใจความหมายของชีวิต รวมถึงประเด็นสำคัญคือการมี ‘จิตสำนึกใหม่ที่ดี’

/data/content/2014/03/23661/cms/cfhmrsuvwxz9.jpg

          ต่อเนื่องจากโครงการในครั้งที่ผ่านมา องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดยบริษัท แมกโนเลีย ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดทำหนังสือและคลิปวิดีโอ ‘NEW HEART NEW WORLD 2 : ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น’ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการถ่ายทอดแนวคิดดีๆ สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ต่อยอดแนวความคิดจากเนื้อหาในเล่มแรก ด้วยการกล่าวถึงการมีหัวใจใหม่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของทั้งตนเองและสังคมรอบข้าง

          ผ่านบทสัมภาษณ์ของบุคคลหลากสาขาอาชีพ จำนวน 26 ท่าน ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ, พระชาคิโนภิกขุ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี, พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, จิตร์ ตัณฑเสถียร, ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, พิทยากร ลีลาภัทร์, ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์, ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, ธนญชัย ศรศรีวิชัย, คฑา มหากายี, พิม สุทธิคำ, นคร ลิมปคุปตถาวร, มาโนช พุฒตาล, มกุฎ อรฤดี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, จุลพร นันทพานิช, ภานุมาศ ทองธนากุล, ทิชา ณ นคร, อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

          ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ใน www.facebook.com/newheart-newworld และตามชมบันทึกคลิปสัมภาษณ์ได้ที่ www.youtube.com/user/NewHeartNewWorld และในรูปแบบหนังสือได้เร็วๆ นี้

 

 

          ที่มา : องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม